ЗВІТ про виконання бюджету Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади за 2017 рік.

Загальна характеристика виконання бюджету

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішенням Воскресенської сільської ради «Про  бюджет  Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік» від 23.12.2016 року №1-10/ VІІ був затверджений та збалансований бюджет об’єднаної територіальної громади.

 

Протягом 2017 року, в процесі виконання бюджету:

 

рішеннями Воскресенської сільської ради від 31.01.2017 року №1-11VІІ «Про внесення змін до рішення Воскресенської сільської ради «Про  бюджет  Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік»

 

від 24.02.2017 року №2-12/VII «Про внесення змін до рішення Воскресенської сільської ради  «Про  бюджет  Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік» від 23.12.2016 року №1-10/VIІ ",

 

від 25.05.2017 року №1-13/VII «Про внесення змін до рішення Воскресенської сільської ради  «Про  бюджет  Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік» від 23.12.2016 року №1-10/VIІ ",

 

від 21.11.2017 року №1-15/VII «Про внесення змін до рішення Воскресенської сільської ради  «Про  бюджет  Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік» від 23.12.2016 року №1-10/VIІ ",

 

від 20.12.2017 року №1-16/VII «Про внесення змін до рішення Воскресенської сільської ради  «Про  бюджет  Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік» від 23.12.2016 року №1-10/VIІ ",

 

затверджено:

 загальний обсяг доходів сільського бюджету –41821,922 тис. грн., у тому числі: загальний фонд – 37970,822.грн., спеціальний фонд – 3851,100.грн.;

 • загальний обсяг видатків сільського бюджету – 43960,975 тис.грн., у тому числі загальний фонд – 29493,150тис.грн., спеціальний фонд – 14467,825 тис.грн.;
 • профіцит загального фонду бюджету села у сумі 6986,80 тис.грн., джерелом покриття якого є залишок коштів станом на 01 січня 2017 року з урахуванням  коштів, які передаються до спеціального фонду бюджету (бюджет розвитку)  обсягом .;
 • дефіцит  спеціального фонду бюджету у сумі   6986,800 тис.грн.,  джерелом покриття якого визначити  вільний залишок  коштів станом на 01 січня 2017 року.

 

         Загальний обсяг доходів, затверджений в 2017 році (загальний та спеціальний фонди, з урахуванням міжбюджетних трансфертів та без урахування власних надходжень бюджетних установ), становить 41689,922 тис. грн. Фактично надійшло до бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та без урахування власних надходжень бюджетних установ  41877,405 тис. грн., з них:

доходи загального фонду – 38096,985 тис. грн. (в т.ч. міжбюджетні трансферти –21383,555 тис. грн.). Виконання планових призначень без урахування субвенцій становить 100,76%, з урахуванням субвенцій – 100,33%;

доходи спеціального фонду 3780,421 тис. грн. (в т.ч. міжбюджетні трансферти – 3710,100 тис. грн.) Виконання планових призначень без урахування субвенції становить 208,56%, з урахуванням субвенції – 103,97%;

  До спеціального фонду бюджету також фактично надійшло власних надходжень бюджетних установ у розмірі 223,750 тис. грн., виконання річного плану становить 169,51%.

 Загальне виконання сільського бюджету Воскресенської об’єднаної територіальної громади в  2017 році за доходами становить 101%.

 Бюджет Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади за доходами в цілому (з урахуванням міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) виконано в сумі 42101,155 тис. грн., або 101% від затверджених річних планових показників.

 

Загальний обсяг видатків, затверджений  на  2017 рік (загальний та спеціальний фонди, з урахуванням міжбюджетних трансфертів), становить 43960,975 тис. грн. Фактично виконано з урахуванням міжбюджетних трансфертів 38568,308 тис. грн., що складає 88,0% від планових призначень, з них:

 • видатки загального фонду – 28660,147 тис.грн. (в т.ч. 20502,717 тис.грн. за рахунок субвенцій з Державного бюджету України). Виконання – 0,98%.
 • видатки спеціального фонду – 9908,161 тис.грн. Виконання – 0,69%.

 

Оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету Воскресенської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік встановлений в розмірі 3,5 тис. грн. 

     Основною зміною формування показників бюджету Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2017 рік є формування складу загального фонду бюджету відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України та надання з Державного бюджету місцевим бюджетам освітньої, медичної субвенцій, субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад  та субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.            

 

       Порівняно з  2016 роком, без урахування офіційних трансфертів, отримано на 4185,410 тис. грн., або на 34% більше надходжень; з урахуванням офіційних трансфертів – на 9435,086 тис. грн., або на 33% більше надходжень. Збільшення надходжень (без урахування офіційних трансфертів) податків та зборів виникло  внаслідок збільшення  мінімальної заробітної  плати  та змінами у Податковому кодексі.

       * При порівнянні надходжень дохідної частини 2017 року враховуються надходження  2016року бюджету Воскресенської  об'єднаної територіальної громади.

                В табл. 1 показано виконання дохідної частини бюджету Воскресенської  об'єднаної територіальної громади за  2017 рік та за аналогічний період минулого року.

Таблиця 1

Виконання дохідної частини бюджету Воскресенської  сільської  ради

об’єднаної територіальної громади(без урахування офіційних трансфертів)

тис. грн.

Назва показника

Загальний фонд

 

Спеціальний фонд

 

ВСЬОГО

Надходження за  2016 рік

12528,020

239,025

12767,05

Надходження за  2017 рік

16713,429

294,071

17007,5

Темп росту 2017 р./2016 р., %

4185,41

55,05

4240,46

 

 

 ДОХОДИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

               За  2017 рік до загального фонду бюджету Воскресенської сільської  ради об’єднаної територіальної громади надійшло 38096,984 тис. грн., що становить 100,33% до відповідних планових призначень в поточному році, у т.ч.:

            — доходи без урахування офіційних трансфертів –  16713,430 тис. грн.;

           — офіційні трансферти (субвенції) – 21383,555 тис. грн.

             Без урахування офіційних трансфертів план виконано на 100,76% .

              За 2017 рік до загального фонду сільського бюджету без урахування офіційних трансфертів надійшло на 4185,41 тис. грн. більше фактичних надходжень  2016 року (з урахуванням офіційних трансфертів – на 9435,085 тис.грн. більше).   Значне збільшення надходжень до загального фонду місцевого бюджету обумовлено, в першу чергу, зростанням мінімальної  заробітної плати, збільшенням  податку на доходи фізичних осіб.

 

  Структура загального фонду бюджету (без урахування офіційних трансфертів) Воскресенської ОТГ за 2017 рік

 

          Податок на доходи фізичних осіб є основним серед дохідних джерел бюджету. З 01.01.2017 року відповідно до Закону України від  24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» введено ставку податку на доходи фізичних осіб – 18% замість 15% і 20%.

          За ставкою 18 відсотків оподатковується більшість видів доходів, визначених розділом IV Податкового кодексу України. Так, Законом України від 25.12.2015 року  № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (із змінами) встановлено мінімальну заробітну плату з 1 січня  у розмірі 3200 гривень             Питома вага  податку на доходи фізичних осіб в структурі загального фонду бюджету Воскресенської сільської ради об'єднаної територіальної громади без урахування трансфертів – 50%. Так, фактичні надходження цього податку за 2017 рік становлять 833,,082 тис. грн., або 87,4% від планових призначень на відповідний період, у тому числі:

               — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 4940,328 тис. грн., виконання – 83,13%; 

                — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 3320,676 тис. грн., виконання – 94,48%;

              — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – 72,076 тис. грн., виконання – 94,34%;

     

Залишились невиконаними планові показнки по податку на доходи фізичних осіб за кодом доходів 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата», що складають 94,48% від запланованого та 20% питомої ваги від річних доходів бюджету.  Невиконання плану пояснюється тим, що єдиним  платником  даного податку є ТОВ « АФ « Батьківщина» ,  за рішеням зборів акціонерів   виплата девідендів в 2017 році до бюджету ОТГ не переаховувалася, а була  витрачена на розвиток господарства.

Порівнюючи з надходженням 2014 року до сільського бюджету девідентів  надійшло  2500,00 тис.грн. ( 25%, що перераховувалося до місцевого бюджету )

          У структурі податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу має податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 136,0%. Найбільшими платниками цього податку є бюджетні установи, а також ТОВ “ АФ “ Батьківщина”  ПАТ «Любокут».ТОВ “ Завод “Коагулянт”.

 

         Відповідно до п. 12.4 ст.12 Податкового кодексу України до повноважень міських рад щодо податків та зборів, зокрема, належить встановлення ставок місцевих податків та зборів у межах ставок, визначених Податковим кодексом. Так, рішенням Воскресенської сільської  ради  від 14 липня 2017 року №9, 14 14/VII «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Воскресенської об’єднаної територіальної громади» встановлені відповідні ставки місцевих податків і зборів на 2018 рік"

          До місцевих податків належать:

 • податок на майно;
 • єдиний податок.

         Відповідно до статті 265 Податкового кодексу України податок на майно складається з:

— податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

                  — транспортного податку;

                  — плати за землю.

        Протягом 2017 року до бюджету Воскресенської об'єднаної територіальної громади надходили місцеві податки і збори, визначені статтею 10 Податкового кодексу України. Фактичні надходження місцевих податків і зборів загального фонду бюджету становлять 8019,203 тис. грн., що становить 120,56%  від планових призначень та на 1547,752 тис. грн., або на 23,91 % більше надходжень відповідного періоду 2016 року, що обумовлено зростанням надходжень усіх місцевих податків і зборів, зокрема, збільшенням надходжень плати за землю (зростання коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення з 1,249 до 1,433 відповідно до індексу споживчих цін за 2016 рік).

        Питома вага місцевих податків і зборів у загальному фонді бюджету без урахування субвенцій становить 47,98%.

Назва податку

План   2017 року

Фактичні надходження             2017 року

Виконання       2017 року,  %

Податок на майно, у тому числі:

3260,820

3641,486

111,67

— податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

86,80

126,586

145,84

— плата за землю

3174,02

3500,315

110,28

Траспортний податок з юридичних осіб

 

14,583

 

Єдиний податок

3390,800

4377,718

129,11

Всього місцевих податків і зборів

6651,62

8019,20

120,56

 

Розрахунок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення на 2017 році  було здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, а також тенденції видобутку корисних копалин.

Рентної плати за  спеціальне  використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині  деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло 1,631 тис. гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року  2,056 тис.грн. обсяг податку зменшився на 0,425 тис. грн .

Рентної плати за  користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення  2,041 тис. гривень,  або 7,97% до планових призначень звітного періоду. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року  15,961 тис.грн. обсяг податку зменшився на 13,920 тис. грн . Причиною зменшення податкового надходження є зменшення видобутої сировини.

Основним платником є: Пологівський хімічний завод « Коагулянт»

 Податок на нерухоме майно, відмінне від  земельної , становить  126,585 тис. грн.

          За 2017  рік надійшло на 126,585 тис. грн., або на 230% більше податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ніж за аналогічний період минулого року. Структура надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за  2017 рік:

            — податок на нерухоме майно з об’єктів житлової нерухомості – 12,3%;

            — податок на нерухоме майно з об’єктів нежитлової нерухомості – 1461,90%.

        

            Найбільшим джерелом надходжень у складі місцевих податків і зборів (49,6%) є плата за землю, яка становить 124,8% ,податку на майно та 736,% надходжень загального фонду без урахування субвенцій.

           Фактично надійшло плати за землю у розмірі 3500,315 тис. грн., що на 440,180 тис. грн., або на 41,0% більше відповідних надходжень аналогічного періоду минулого року.

 

          Причинами збільшення надходжень плати за землю у порівнянні з  2016 роком є збільшення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель; укладання нових договорів оренди землі, перегляд умов договорів оренди землі в частині орендної плати у зв’язку з індексацією нормативної грошової оцінки землі.

            У структурі платежів за землю значну питому вагу має орендна плата за землю і становить 64,9% від загального обсягу надходжень плати за землю. Найбільшими платниками є ТОВ “АФ “ Батьківщина”, Ф-Г “Прерія”, ПАТ “ Любокут”.та інші.

Земельний податок (35,1%), основним платником якого є  одноосібники та “дрібні” фермерські господарства.

            

          Єдиного податку  надійшло  4377,718 тис.грн., що становить 27%  від місцевих податків і зборів  відповідно до загального фонду бюджету без урахування субвенцій. Виконання єдиного податку за  2017 рік становить 129,11%.

     — єдиного податку з юридичних осіб – 14,300 тис. грн. (виконання – 340,5%);

      — єдиного податку з фізичних осіб – 1283,532 тис. грн. (виконання – 123,8%);

      — єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 3079,886 тис. грн. (виконання – 131,7%).

              Порівняно з аналогічним періодом минулого року до місцевого бюджету надійшло на 1171,850 тис. грн., або на 37,8% більше єдиного податку (збільшення надходжень єдиного податку з фізичних осіб – на 361,1%, або на 10,332 тис. грн.; з юридичних осіб – на 31,0%, або на 302,911 тис. грн.; єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників – на 39,0%, або на 858,61 тис. грн. відповідно). Зростання пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати, відповідною ринковою кон’юнктурою, збільшенням отриманого певними підприємствами доходу за звітний період та змінами до Податкового кодексу України.

        

             Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за  2017 рік становить 221,302 тис. Грн. (95,8% від планових призначень). Питома вага акцизного податку в загальному фонді бюджету без урахування офіційних трансфертів становить 0,2%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надійшло на 18,832 тис. грн., або на 93% менше акцизного податку. Планування  данного виду доходу було сплановано на основі попереднього року, з врахуванням змін у Податковому кодексі.

Надходження коштів від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності на 2017 рік до бюджету громади визначено відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у сумі 66,00 тис. грн. Показники розраховані відповідно до даних підприємств комунальної форми  власності. Фактично надійшло коштів до бюжету 60,430 тис. грн..або 91,56%

Невиконання надходження склали 5,567 тис. гривень. План  надходжень   від орендної плати за користування  цілісним майновим комплексом  та іншим майном, що перебуває у комунальній власності  за звітний період  невиконано на 91,56%, у зв’язку з завищеним індексом інфляції при плануванні та розірванням договору  з орендарем Сещенком Е.М.

 

   Також до загального фонду бюджету Воскресенської об’єднаної територіальної громади за  2017 рік надійшло:

— плати за надання адміністративних послуг – 49,80 тис. грн.;

— державного мита – 3,178 тис. грн.;

— інших надходжень – 22,760 тис. грн.

 

 Офіційні трансферти з Державного бюджету за 2017 рік становлять 25093,655 тис. Грн. (60% планових призначень), з яких:

    Дотації (базова та додаткова)- 3257,.800 тис.грн

— субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 4455,00 тис. грн.;

— освітня субвенція – 8027,40 тис. грн.

— медична субвенція – 4343,200 тис. грн.

-субвенція з державного бюджету на соц. економічний розвиток громади в сумі 4270,155 тис.грн. ( кошти надійшли 29 грудня для цільовим призначенням через , що залишилися не використані) 

 - інші субвенції  740,000 тис.грн.

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

               За 2017 рік до спеціального фонду бюджету Воскресенської сільської  ради об’єднаної територіальної громади надійшло 294,070 тис. грн.

              Виконання планових призначень за 2017 рік  без урахування субвенцій і власних надходжень бюджетних установ становить 776,97%, з урахуванням власних надходжень- 208,56 % з урахуванням субвенцій –103,97%.

             Спеціальний фонд бюджету за 2017 рік включає:

             — екологічний податок, у 2017 надходження складають 69,926 тис. грн., що становить 3201% планових показників на звітний період та на 33,740 тис. грн., або на 194% більше аналогічних надходжень минулого року            

 — власні надходження бюджетних установ складають 224,144 тис. грн., що становить 169,51% річних планових показників та на 20,911  тис. грн., або на 10,% більше, ніж в 2016 року (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю)

 

Структура спеціального фонду бюджету (без урахування офіційних трансфертів) Воскресенської ОТГ за 2017 рік

Офіційні трансферти спеціального фонду (субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів) за 2017 рік  становлять 3710,100 тис. грн. (100% планових призначень), в минулому році офіційних трансфертів надійшло 579,974 тис.грн., що відповідно 160% менше.

 

                          Видатки та заборгованість

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки сільського бюджету Воскресенської об’єднаної територіальної громади протягом  2017 року проводились відповідно до помісячного розпису сільського бюджету, згідно встановлених бюджет-них призначень головним розпорядникам бюджетних коштів, затверджених рішенням Воскресенської сільської ради «Про  бюджет  Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік» від 23.12.2016 року №1-10/ VІІ був затверджений та збалансований бюджет об’єднаної територіальної громади.                       

 

рішеннями Воскресенської сільської ради від 31.01.2017 року №1-11VІІ «Про внесення змін до рішення Воскресенської сільської ради «Про  бюджет  Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік» 31 січня  2017  року  ,

 

від 24.02.2017 року №2-12/VII «Про внесення змін до рішення Воскресенської сільської ради  «Про  бюджет  Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік» від 23.12.2016 року №1-10/VIІ ",

 

від 25.05.2017 року №1-13/VII «Про внесення змін до рішення Воскресенської сільської ради  «Про  бюджет  Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік» від 23.12.2016 року №1-10/VIІ ",

 

від 21.11.2017 року №1-15/VII «Про внесення змін до рішення Воскресенської сільської ради  «Про  бюджет  Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік» від 23.12.2016 року №1-10/VIІ ",

 

від 20.12.2017 року №1-16/VII «Про внесення змін до рішення Воскресенської сільської ради  «Про  бюджет  Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік» від 23.12.2016 року №1-10/VIІ ",

 

Видаткова частина сільського бюджету на 2017 рік, за функціональною структурою та бюджетні призначення головним розпорядникам коштів складають 45024,588 тис.грн.:

 • обсяг видатків загального фонду бюджету – 29493,150 тис. грн.,
 • обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 15531,438 тис.грн..

У загальній сумі видатків передбачено обсяг видатків за рахунок трансфертів з Державного бюджету України 21383,555 тис. грн.

За 2017 рік сільський бюджет Воскресенської об’єднаної територіальної громади виконано по видатках на загальну суму 36825,805 тис.грн. (82,0%), з них: загальний фонд 26745,799 тис.грн. (91,0%), спеціальний фонд – 10080,006 тис. грн. (65,0%).

 

Загальний фонд

 

На  2017 рік передбачено по загальному фонду –  29493,150 тис. грн., виконання по видатках становить 28660,147 тис.грн., тобто 97,18% від обсягів плану.

 

Видатки загального фонду сільського бюджету за  2017 рік

у розрізі економічної класифікації:

 

 З вищенаведеного, на захищені статті, затверджені Рішенням Воскресенської сільської ради «Про  бюджет  Воскресенської сільської ради об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік» з внесеними змінами, профінансовано – 36825,805 тис. грн. або 100,0% від витрат місцевого бюджету  36825,805 тис.грн., з них:

 • на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 16859,975 тис. грн. (46,0%);
 • на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1,212 тис.грн. (0,001%)
 • на забезпечення продуктами харчування – 848,814 тис.грн. (0,03%);
 • на комунальні послуги по бюджетним установам – 1769,615 тис.грн. (0,05%);
 • на субсидії та поточні трансферти населенню – 2871,926 тис. грн. (0,08%).

Видатки по захищених статтях протягом  2017 року проводились своєчасно та в повному обсязі.

 Інші витрати місцевого бюджету становлять 14,474 тис.грн., з них:

 • за рахунок коштів місцевого бюджету проведені видатки за місцевими програмам з початку року з загального фонду – 14,474 тис.грн.
 • передано до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів – 2605,92 тис. грн.

 

Видатки загального фонду сільського бюджету за  2017 рік за основними функціональними напрямкми використання

 

 На органи місцевого самоврядування за  2017рік витрачено 4834,755 тис. грн., при затвердженому плані на  2017 рік  4908,687 тис. грн. Виконання становить – 98,49%.

Найбільшу частку (75,9%) складають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 3673,695 тис.грн.

Проведені розрахунки по комунальних послугах у сумі 223,890 тис. грн.

На утримання апарату управління витрачено 921,515 тис.грн. (послуги зв’язку, утримання автотранспорту, придбання меблів, оплата договорів, поточний ремонт комп’ютерної техніки).

 На утримання закладів освіти.

 • (утримання загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів, , фінансування освітніх програм) – за 2017 рік із загального фонду місцевого бюджету витрачено –  18065,500 тис. грн. (в т.ч. на утримання шкіл за рахунок освітньої субвенції – 7967,314), з них:
 • заробітна плата з нарахуваннями – 7967,314 тис.грн.;
 • оплата комунальних послуг – 1135,323 тис.грн.;
 • продукти харчування в дошкільних закладах – 771,204 тис.грн.;

            Обсяг видатків по загальному фонду становить в сумі 14840,131 тис. грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції - 7967,314 тис. грн..

Розрахунок видатків на загальноосвітні навчальні заклади здійснено виходячи з фінансового нормативу (визначеного постановою Кабінету Міністрів України) бюджетної забезпеченості учня загальноосвітньої школи, приведених контингентів учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів із додатковим врахуванням окремих соціальних видатків.

В загальному обсязі видатків на заробітну плату з нарахуваннями використано 10362,778 тис. грн. (84% обсягу видатків на галузь), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 933,281 тис. грн..(8,0% обсягу видатків на галузь), видатки на харчування – 639,429 тис. грн. (6,0 % обсягу видатків на галузь).

Видатки на зарплату (без нарахувань) складають 8469,580 тис. грн., що на 16,4% більше ніж у 2016 році. Зростання видатків на зарплату пов’язано зі збільшенням мінімальної заробітної плати 3,2 тис.грн. та тарифних ставок з 01.01.17р.

Всі кошти освітньої субвенції з державного бюджету були направлені на фінансування заробітної плати педагогічним працівникам

у загальноосвітніх школах безкоштовне харчування отримують 233  учня     І-ІV класів та 25 дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей та дітей, батьки яких приймали участь у АТО, які користуються 100% пільгою; 

у дитячому дошкільному закладі безкоштовне харчування отримують 2 дитини дошкільного віку, а також 62 дітей користуються 60% пільгою.

Видатки  на 2017 рік по галузі «Освіта» у розрізі установ

тис. грн.

Назва установи

Загальний фонд

Загальноосвітні школи

12395,486

Дошкільні заклади освіти

2020,572

Разом

           14416,058

У бюджеті 2017 року була затверджена  та діяла сільська програма літнього відпочинку та оздоровлення дітей  Воскресенської об'єднаної територіальної громади на період 2017 року видатки складають  55,5 тис. грн.

У видатках спеціального  фонду були передбачені кошти на придбання шкільного автобусу, згідно місцевої програми " Сільська школа", в сумі 1699,800тис. грн., 

джерела фінансування місцевий, державний бюджет.

 

Охорона здоров’я  На утримання  КУ Воскресенський ЦПМСД витрачено 1 322,711 тис. грн., при затвердженому плані на  2017 рік  1891,561 тис. грн. Виконання становить – 98,42%.

      КТПКВК 0118390 “ Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам”  за рахунок медичної субвенції з Державного бюджету України передбачено  фінансування закладів первинної та вторинної медицини в частині  обслуговування жителів Воскресенської об’єднаної територіальної громади протягом 2017року до районного бюджету Пологівського району шляхом  перерахування субвенції з бюджету Воскресенської  ОТГ у вигляді

міжбюджетного трансферту загальним обсягом 2605,920 тис. грн.

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 77,870 тис.грн., з них:

 • Програма соціального захисту населення Воскресенської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки – 70,72 тис.грн.;
 • Програма «Турбота” Воскресенської  сільської  ради на 2017 рік»-7,150 тис. грн.

 

 Протягом звітного періоду 2017 року на утримання територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) витрачено 334,944 тис.грн. (98,76%), при плані  – 339,572 тис.грн., з них:

 • на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 334,944 тис.грн. (100% від видатків)

 

В 2017 році на видатки "Житлово-комунального господарства"  КТПКВК 0116000  об’єднаної громади передбачено – 1343,613 тис.грн., витрачено 1311,141 тис.грн. виконання склало (97,58 %), з них.:

 

 • вуличне освітлення сіл об’єднаної громади – 364,212 тис.грн.;
 • заробітна плата 246,237 тис.грн., за програмою " Громадські роботи..." ;
 • ремонт та очищення каналізаційних мереж– 118,452 тис.грн.;
 • вивіз та підгортання сміття на сміттєзвалищах Воскресенської  ОТГ – 174,002 тис.грн.;
 • придбання матеріалів для утримання мереж вуличного освітлення, придбання піску  для цвинтарів, придбання будівельних матеріалів для  ремонту меморіальних комплексів- 229,255тис.грн..

   По галузі «Культура і мистецтво» КТПКВК 0114000 витрачено 797,128 тис.грн. (98,25%) при плані за 2017 рік886,300 тис.грн., з них:

Кошти виділені:

 • на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 598,926 тис.грн. (76,0% від витрат на культуру);
 • комунальні послуги – 46,191 тис.грн.;
 • інші витрати – 152,011 тис.грн.
 • Програма розвитку культури та туризму в Воскресенській об’єднаній територіальній громаді на 2016-2020 роки  затверджена в сумі – 373,433 тис.грн.

 

Протягом звітного періоду 2017 року на фізичну культуру та спорт, КТПКВК 0115041 " Утримання комунальних спортивних споруд" витрачено 46,704 тис.грн. (89,92%), при плані  – 53,942 тис.грн., з них:

 • на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 46,704 тис.грн. (100% від витрат на фізичну культуру та спорт);

 

За  2017 рік по галузі КТПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»   були заплановані та затверджені кошти на ремонт доріг загального користування в сумі 1795,00 тис.грн.за спів фінансуванням з автодорожною службою. Касові  видатки склали 1794,999 тис. грн..

 

КФК 0118010  «Резервний фонд» -  затверджено згідно плану 1,00 тис.грн. 

На реалізацію даного заходу кошти не витрачались.

 

По загальному фонду бюджету станом на 01.01.2018 року у державному казначействі дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

 

Спеціальний фонд

 

Видатки спеціального фонду при плані на 2017 рік на загальну суму 10316,559

тис.грн., проведені за 2017 рік на загальну суму  9976,069 тис.грн. за напрямами:

 • Видатки за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами –77,609 тис.грн. (батьківська плата за харчування дітей дошкільних закладів);
 • Інші джерела власних надходжень – видатки не проводилися. 
 • Інші кошти спеціального фонду на загальну суму – 9898,46 тис.грн.,з них за рахунок коштів, що передавались із загального фонду -7673,460тис. грн.:

 

 •  "Реконструкція мережі вуличного освітлення Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області  від КТП 33-215 по вул.Центральна                            с. Кінські Роздори Пологівського району, Запорізької області” -  вартість проекту 218,8 тис. грн,  джерела фінансування місцевий, державний бюджет , термін виконання  -  2017 рік.

 

 • " Реконструкція мережі вуличного освітлення Воскресенської сільської ради
 • Пологівського району Запорізької області  від КТР 32-549 по вул.Центральна,вул. Українська, вул.Миру, вул.Набережна, пер. Космічний  в с. Воскресенка, Пологівського району, Запорізької області”- вартість проекту 260,4 тис. грн,  джерела фінансування місцевий, державний бюджет , термін виконання  -  2017 рік.

 

 • "Капітальний ремонт автомобільної дороги комунальної власності вул. Коцюбинського від вул. Матросова до вул. Свобода с. Чапаєвка Пологівського району Запорізької області" -  вартість проекту 2037,9 тис.грн джерела фінансування місцевий, державний бюджет , термін виконання  -  2014-2017 роки.

 

 • "Капітальний ремонт будинку Воскресенського ДЗН Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області  за адресою: вул. Центральна, буд.71 с. Воскресенка,  Пологівського району Запорізької області "-  вартість проекту 1280,0 тис. грн. джерела фінансування місцевий, обласний, державний бюджет, термін виконання  - 2017рік.

 

 • "Капітальний ремонт будинку ДНЗ "Дзвіночок" Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області за адресою:Запорізька область, Пологівський район, с. Кінські Роздори, вул. Шкільна, буд.58/ Севастопольська,26" -  вартість проекту 823,0 тис.грн, джерела фінансування місцевий, обласний, державний бюджет, термін виконання  -  2017 рік

 

 • "Придбання шкільного автобуса Воскресенською сільською радою Пологівського району Запорізької області" -  вартість проекту 1699,8 тис.грн., джерела фінансування місцевий, державний бюджет, термін виконання  -  2017 рік

 

 • "Капітальний ремонт адміністративного будинку Воскресенської сільської ради за адресою: Запорізька область, Пологівський район, с. Воскресенка, вул. Центральна, 312" -  вартість проекту 1245,5 тис.грн, джерела фінансування місцевий, державний бюджет , термін виконання  -  2017 рік.

 

 • Згідно Договору № 131/17 від 12.04.2017 року  придбані зупинку очікування транспорту, розміром 5*2 в кількості 5 шт на загальну суму 198,750 тис.грн. термін виконання  -  2017 рік.

 

 • Згідно Договору № 1від 22.06.2017 р. року  виконані роботи по капітальному ремонту зупинок очікування транспорту, які знаходяться в с. Воскресенка по вул.. Центральній розміром 5*2 в кількості 7 шт на загальну суму 253,400 тис.грн. термін виконання  -  2017 рік.

 

 • Згідно Договору № 2від 21.08.2017 р. року  виконані роботи по капітальному ремонту зупинок очікування транспорту, які знаходяться в с. Кінські Роздори по вул.. Центральній розміром 5*2 в кількості 6 шт на загальну суму 217,800 тис.грн. термін виконання  -  2017 рік.

 

 •  
 • Згідно Договору № 4від 16.11.2017 р. року  виконані роботи по капітальному ремонту  зупинок очікування транспорту, які знаходяться в с. Кінські Роздори по вул. Центральній розміром 4*2 в кількості 2 шт на загальну суму 71,300 тис.грн. термін виконання  -  2017 рік

.

 • Згідно Договору №4 від 05.09.2017 року виконані роботи з дотриманням вимог законодавства топографо-геодезичні роботи з топографічної зйомки масштабу 1:2000 та розроблений топографічний план масштабу 1:2000 території селища Магедове, Пологівського району Запорізької області по об’єкту Перша економіко-планувальна зона Цнз 16.56 на суму 144,44438 тис.грн. термін виконання  -  2017 рік.

 

 • Згідно Договору №7 від 15.09.2017 року виконані роботи з дотриманням вимог законодавства топографо-геодезичні роботи з топографічної зйомки масштабу 1:2000 та розроблений топографічний план масштабу 1:5000 території с. Кінські Роздори, Пологівського району Запорізької області по об’єкту Друга економіко-планувальна зона Цнз 24.44 на суму 199,98969 тис.грн. термін виконання  -  2017 рік.

 

 • Згідно Договору №6 від 05.09.2017 року виконані роботи з дотриманням вимог законодавства топографо-геодезичні роботи з топографічної зйомки масштабу 1:5000 та розроблений топографічний план масштабу 1:5000 території с. Кінські Роздори, Пологівського району Запорізької області по об’єкту Третя економіко-планувальна зона Цнз 18.40 на суму 199,92062 тис.грн. термін виконання  -  2017 рік.

 

 • Згідно Договору №5 від 05.09.2017 року виконані роботи з дотриманням вимог законодавства топографо-геодезичні роботи з топографічної зйомки масштабу 1:5000 та розроблений топографічний план масштабу 1:5000 території с. Кінські Роздори, Пологівського району Запорізької області по об’єкту Перша економіко-планувальна зона Цнз 29.23 на суму 199,85153 тис.грн. термін виконання  -  2017 рік.

 

 • Згідно Договору №2 від 05.09.2017 року виконані роботи з дотриманням вимог законодавства топографо-геодезичні роботи з топографічної зйомки масштабу 1:5000 та розроблений топографічний план масштабу 1:5000 території с. Воскресенка, Пологівського району Запорізької області по об’єкту Перша економіко-планувальна зона Цнз 32.55 на суму 194,21012 тис.грн. термін виконання  -  2017 рік.

 

 • Згідно Договору №1 від 05.09.2017 року виконані роботи з дотриманням вимог законодавства топографо-геодезичні роботи з топографічної зйомки масштабу 1:5000 та розроблений топографічний план масштабу 1:5000 території с. Воскресенка, Пологівського району Запорізької області по об’єкту Друга економіко-планувальна зона Цнз 27.52 на суму 194,96997 тис.грн. термін виконання  -  2017 рік.

 

 • Згідно Договору №3 від 05.09.2017 року виконані роботи з дотриманням вимог законодавства топографо-геодезичні роботи з топографічної зйомки масштабу 1:5000 та розроблений топографічний план масштабу 1:5000 території с. Воскресенка, Пологівського району Запорізької області по об’єкту Третя економіко-планувальна зона Цнз 23.55 на суму 196.55878 тис.грн. термін виконання  -  2017 рік.

 

 • Згідно Договору №4-1/10-17 від 20.11.2017 року виконані роботи з дотриманням вимог законодавства по Розробці генерального плану, плану зонування території с. Воскресенка, Пологівського району Запорізької області по об’єкту с. Воскресенка(с.Чапаєвка) Перша економіко-планувальна зона Цнз 32.55 на суму 152,05895 тис.грн. термін виконання  -  2017 рік.

 

 • Згідно Договору №4-3/10-17 від 20.11.2017 року виконані роботи з дотриманням вимог законодавства по Розробці генерального плану, плану зонування території с. Воскресенка, Пологівського району Запорізької області по об’єкту с. Воскресенка(с.Чапаєвка) Третя економіко-планувальна зона Цнз 23.55 на суму 71.74737 тис.грн. термін виконання  -  2017 рік.

 

 • Згідно Договору №4-2/10-17 від 20.11.2017 року виконані роботи з дотриманням вимог законодавства по Розробці генерального плану, плану зонування території с. Воскресенка, Пологівського району Запорізької області по об’єкту с. Воскресенка(с.Чапаєвка) Друга економіко-планувальна зона Цнз 27.52 на суму 168.83820 тис.грн. термін виконання  -  2017 рік.

 

Станом на 01.01.2018 року в державному казначействі дебіторська та кредиторська заборгованості по спеціальному фонду бюджету відсутні.

 

Станом на 01.01.2017 року залишки коштів на рахунках Воскресенської об’єднаної територіальної громади становлять 2372,400 тис.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету 2360,8 тис.грн.. Бюджетом об’єднаної громади передбачені кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) обсягом 10783,342 тис.грн.

Протягом 2017 року з загального фонду бюджету до спеціального фонду передано 7673,460 тис.грн.

Станом на 01.01.2018 року залишки коштів на рахунках Воскресенської об’єднаної територіальної громади становлять 5674,321 тис.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету 5482,364 тис.грн..

Кошти бюджету об’єднаної громади Воскресенською радою на депозитних рахунках не розміщувались.

 

Кредитування

Протягом 2017 року видатки по кредитуванню Воскресенською сільською радою не планувалися та не проводилися.

 

Міжбюджетні трансферти

 

Реверсна дотація

У бюджеті Воскресенської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік непередбачені кошти, що передаються до Державного бюджету України у вигляді реверсної дотації .

 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік» з урахуванням внесених змін та доповнень передбачено надання освітньої субвенції Воскресенській об’єднаній територіальній громаді обсягом 8027,400 тис. грн.

Протягом  2017 року бюджетом об’єднаної громади передбачено кошти на фінансування заробітної плати педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Воскресенської об’єднаної територіальної громади.

Станом на 01.01.2018 року залишок коштів освітньої субвенції складає 60,086 тис.грн.

 

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» з внесеними змінами та доповненнями у доходній частині бюджету Воскресенської об’єднаної територіальної громади передбачено отримання медичної субвенції з державного бюджету обсягом 4343,200  тис. грн.

За рахунок медичної субвенції з Державного бюджету України передбачено фінансування закладів первинної та вторинної медицини в частині обслуговування жителів Воскресенської об’єднаної територіальної громади протягом 2017 року.

На утримання Воскресенського  ЦПМСД, що входить до комунальної власності Воскресенської об'єднаної територіальної громади, витрачено 1 891,561тис. грн., при затвердженому плані на  2017 рік  1924,980 тис. грн. Виконання становить – 99 %.

До районного бюджету Пологівського району шляхом перерахування субвенції з бюджету Воскресенської ОТГ у вигляді міжбюджетного трансферту передбачено передачу субвенції загальним обсягом 2605,920 тис.грн. Протягом  2017 року передана субвенція обсягом 2605,920 тис. грн, (100%), при плані 2605,920 тис. грн. 

Станом на 01.01.2018 року залишок коштів медичної субвенції на рахунку сільської ради складає  68,566 тис. грн.

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 року №410 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2017 році" передбачена субвенція з державного бюджету до бюджету Воскресенської об'єднаної територіальної громади обсягом 4455,100 тис. грн.

За  2017 рік отримано з державного бюджету субвенцію обсягом 4455,100 тис.грн. (100%) . Видатки за рахунок субвенції профінансовано обсягом 4455,100 тис.грн. Використано в повному обсязі.

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Відповідно до розпорядження  Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 року №860-р " Деякі питання надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі  4270,155 тис.грн.

-субвенція з державного бюджету на соц. економічний розвиток громади в сумі 4270,155 тис.грн. ( кошти надійшли 29 грудня для цільовим призначенням через , що залишилися не використані) 

 

Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів

У бюджеті Воскресенської об’єднаної територіальної громади передбачено отримання субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів обсягом 740,00 тис.грн., відповідно до додатку 7 «Перелік об’єктів затвердженогосесією обласної  ради від 17.07.2017 №17, видатки на які планувалось    провести у 2017 році за рахунок коштів обласного бюджету», 

 -500,00 тис. грн.. на  капітальний ремонт двох дитячих садочків .

 -240,00 тис. грн.. на роидбання та ремонт автобусних зупинок

За 2017 рік отримано субвенцію обсягом 740,00 тис.грн. (100%) при плані на вказаний період 740,00 тис. грн. 

Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 профінансовано на  об'єкти:

 *"Капітальний ремонт будинку Воскресенського ДЗН Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області  за адресою: вул. Центральна, буд.71 с. Воскресенка,  Пологівського району Запорізької області"  в сумі 253,100 тис. грн.;                                                 

*"Капітальний ремонт будинку ДНЗ "Дзвіночок" Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області за адресою:Запорізька область, Пологівський район, с. Кінські Роздори, вул. Шкільна, буд.58/ Севастопольська,26"  в сумі  246,900 тис. грн.;                                                 

 *Придбання автобусних зупинок для благоустрою  Воскресенської ОТГ в сумі 240,00 тис. грн..

                                                 

Підводячи підсумки виконання поточного року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», виконання доходної частини становить 42101,155 тис.грн. (101% від річного плану на 2017 рік).

Видатки виконано на загальну суму – 38568,308 тис.грн. (0,88% від річного плану на 2017 рік.).

За 2017 рік проведено фінансування по заробітній платі працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету своєчасно та в повному обсязі, враховуючі всі виплати передбачені нормативно-правовими актами. Заборгованості станом на 01.01.2018 року по виплатам заробітної плати працівникам бюджетних установ немає.

 

Сільський голова                                                                                   М.І.Гузенко

 

Начальник

фінансово-економічного відділу

-головний бухгалтер                                                                               В.М.Хмарська.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь