Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту

Дата: 12.10.2021 13:57
Кількість переглядів: 2626

Фото без опису

Воскресенська сільська рада

Пологівського району Запорізької області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови

 

15.06.2021                                   с. Воскресенка                                        № 83а-о


 
Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту 

Відповідно до пунктів 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 31 частини 2 статті 19, статей 39, 42 Кодексу цивільного захисту України, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444, наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07 червня 2011 року № 587 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту сільських радах», з метою підвищення ефективності просвітницько-профілактичної роботи і пропаганди знань серед населення з питань захисту та дій при виникненні надзвичайних ситуацій, вважаю за необхідне

1. Створити консультаційний пункти з питань цивільного захисту при Воскресенській сільській раді (далі – консультаційні пункти) для проведення інформаційно-просвітницької роботи з населенням щодо питань захисту і дій в умовах надзвичайних ситуацій, інформування населення про заходи реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, створення умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само – та взаємодопомоги.

2. Затвердити Положення про консультаційний пункт з питань цивільного захисту при Воскресенській сільській раді (додається).

3. Затвердити список працівників консультаційного пункту з питань цивільного захисту  при Воскресенській сільській раді на 2021 рік.

4. Затвердити Функціональні обов’язки працівників консультаційного пункту Воскресенської сільської  ради.

5. Затвердити План роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту Воскресенської сільської ради на 2021 рік (додається).

6. Затвердити графіки  надання консультацій з питань цивільного захисту працівниками консультаційного пункту при Воскресенській сільській раді на 2021 р. (додається).

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.              

 

 

Сільський голова                                                                             Сергій ЗУБЕНКО

  ЗАТВЕРДЖЕНО

             Розпорядження сільського

             голови

             15 червня 2021 року № 83а-о

 

ПОЛОЖЕННЯ

про консультаційний пункт з питань цивільного захисту при Воскресенській сільській раді

 

І. Загальні положення

 

1. Положення про консультаційний пункт з питань цивільного захисту (далі-Положення) визначає вимоги до порядку створення та організації роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області.

Консультаційний пункт з питань цивільного захисту (далі-консультаційні пункти) є осередками проведення інформаційно-просвітницької роботи і пропаганди знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед непрацюючого населення.

 

2. Діяльність консультаційного пункту організовується відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444, наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07.06.2011 № 587 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах».

 

3 У повсякденній діяльності консультаційний пункт керується положенням про нього.

 

Положення консультаційного пункту розробляється відповідно до вимог нормативних актів та цього Положення посадовою особою місцевого самоврядування, яка відповідає за питання цивільного захисту організації, затверджується сільським головою.

 

4. Загальне керівництво консультаційним пунктом здійснює сільський голова.

ІІ. Завдання консультаційного пункту та їх кадрове забезпечення

  1. Головними завданнями консультаційного пункту є:

участь у підготовці населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях за тематикою консультацій, рекомендованих Державною службою України з надзвичайних ситуацій;

сприяння розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки;

підвищення рівня морально-психологічного стану громадян в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.

  1. Відповідно до покладення головних завдань консультаційний пункт забезпечує доведення до непрацюючого населення правил та рекомендацій щодо:

дій в умовах надзвичайних ситуацій та проявів терористичних актів;

застосування засобів індивідуального та колективного захисту;

надання домедичної само- та взаємодопомоги постраждалим;

поведінки в несприятливих побутових і нестандартних ситуаціях;

забезпечення особистої та колективної безпечної життєдіяльності в різні пори року;

створення умов для самостійного вивчення населенням матеріалів посібників, пам’яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу;

надання інформації населенню щодо прав та обов’язків громадян України у сфері цивільного захисту;

участь в інформаційно-просвітницькій роботі та пропаганді знань серед населення з питань заходів цивільного захисту, які сплановані та проводяться у громаді, а також роз’яснення правил поведінки та дій в умовах виникнення надзвичайних, ситуацій;

доведення до мешканців конкретних повідомлень, що стосуються участі населення у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дій за попереджувальним сигналом «Увага всім!», при проведенні евакуаційних заходів, інформації про місця знаходження захисних споруд цивільного захисту (далі-захисні споруди), пунктів видачі засобів індивідуального захисту тощо);

  1. Безпосередня відповідальність за організацію роботи консультаційного пункту покладається на штатних (позаштатних) спеціально призначених посадових осіб із питань цивільного захисту.

Крім осіб, які безпосередньо відповідають за роботу консультаційного пункту до проведення просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань цивільного захисту серед населення можуть залучатися (за їх згодою) активісти з числа ветеранів цивільного захисту,  учителі нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» медичний персонал, громадяни, які раніше успішно пройшли повний курс навчання та мають необхідну підготовку.

4. Особи, які безпосередньо організовують роботу консультаційного пункту, відповідають за планування заходів, що проводяться на пунктах, зміст та своєчасне оновлення наочної інформації, організацію роботи консультантів з числа активістів цивільного захисту, стан навчально-матеріальної бази та зобов’язані:

розробляти та вести плануючі, облікові та звітні документи консультаційних пунктів;

організовувати проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій за порядками та в обсязі, установленими наказами керівника органу місцевого самоврядування;

проводити інструктажі консультантів;

забезпечувати необхідною літературою та приладами мешканців, які побажали самостійно вивчати питання щодо їх захисту та правильних дій в умовах надзвичайних ситуацій;

вести облік заходів, проведених з навчання непрацюючого населення;

складати звіти про виконання плану роботи консультаційного пункту і представляти їх сільському голові;

брати участь у заходах інформаційно-просвітницької роботи з пропаганди знань серед населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

контролювати та планувати підготовку у сфері цивільного захисту працівників пунктів;

підтримувати постійну взаємодію з питань навчання з органами управління з питань цивільного захисту та курсами, центрами.

5. Особи, які безпосередньо організовують роботу консультаційного пункту, у встановлений термін проходять підготовку на територіальних курсах центру.

ІІІ. Матеріально – технічне забезпечення діяльності консультаційного пункту

  1.  Навчальна матеріально-технічна база консультаційного пункту з питань цивільного захисту включає:

інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту, що забезпечує доступне доведення до мешканців необхідної інформації з питань цивільного захисту та повідомлень, розроблених на основі аналізу особливостей місцевих умов та ймовірних місцевих небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації;

окремі приміщення, призначені для проведення роз’яснювальної консультаційної роботи щодо дій в разі виникнення аварій, катастроф, стихійних лих, імовірних для конкретної території та надання практичної допомоги населенню у самостійній підготовці за спеціальними програмами підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

  1.  Консультаційний пункт оснащується необхідними меблями (столи, стільці, шафи тощо).

На видних місцях розташовуються розпорядки дня, графік проведення консультацій, прізвища та телефони консультантів.

Засоби обладнання та оснащення консультаційного пункту повинні відповідати  сучасним вимогам теорії та практики захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Кожний відвідувач пункту повинен мати можливість отримати конкретну та вичерпну інформацію про ймовірні надзвичайні ситуації у громаді  його проживання, місця укриття та маршрути проходу до них, про адреси пунктів видачі засобів індивідуального захисту, порядок евакуації тощо.

3. Інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту є обов’язковими елементами консультаційного пункту.

Інформаційно-довідковий куточок розміщується у легкодоступному для огляду місці .

4. Тематичний зміст інформаційно-довідкового куточку викладається зрозуміло, наочно, вкрай лаконічно та розміром шрифту, що забезпечує його легке застосування та включає:

пам’ятку щодо порядку зв’язку з екстреними службами, які діють за скороченими телефонними номерами (101, 102, 103, 104 тощо) та комунальними аварійними службами допомоги населенню;

карти-схеми зони відповідальності експлуатаційної організації з інформацією про імовірні загрози техногенного характеру (аварій, катастроф на потенційно-небезпечних підприємствах), наслідки яких можуть негативно впливати на життєдіяльність населення;

сигнали цивільного захисту (порядок оповіщення населення) у разі виникнення аварії, катастрофи або стихійного лиха, дії населення з отриманням таких сигналів або інформації;

рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів імовірних загроз техногенного характеру та правил поведінки під час виникнення аварій та катастроф;

інформацію про ймовірні загрози природного характеру (стихійні лиха) відповідно до пори  року, наслідки яких можуть негативно впливати на життєдіяльність населення, що мешкає на території громади та рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів,  загроз  природного характеру і  правил поведінки під час стихійного лиха;

порядок проведення евакуації населення із схемою розміщення та адресами збірних пунктів евакуації, рекомендації щодо готовності населення до проведення евакуаційних заходів;

розклад роботи консультаційного пункту та порядок отримання консультаційної допомоги з питань цивільного захисту.

5. Для тематичного оформлення консультаційного пункту використовується:

навчально-наочні посібники (плакати, стенди);

спеціальна навчальна література;

технічні засоби навчання;

навчальне майно.

6. Навчально-наочні посібники (плакати ,стенди) розміщуються на стінах приміщення консультаційного пункту та можуть містити, з урахуванням місцевих особливостей, інформаційні матеріали наступного змісту:

права і обов’язки громадян щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, обов’язки дорослого населення щодо захисту дітей; правила особистої, пожежної та техногенної безпеки; класифікація надзвичайних ситуацій; хімічна небезпека; радіація; електричний струм; увага газ; розлив ртуті; при пожежі; землетрус; обмороження; небезпека на воді; безпека руху; безпека пішохідних переходів; застарілі боєприпаси; тероризм; небезпека у лісі; безпечна прогулянка у лісі; повінь; блискавка; ожеледиця; життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях; засоби захисту органів дихання і шкіри (засоби індивідуального захисту); евакуація населення; укриття населення в захисних спорудах; медичний захист; дозиметричний і хімічний контроль; оповіщення і інформування;

інші інформативні матеріали, які розкривають зміст заходів захисту населення і територій відповідного регіону.

7. Спеціальна навчальна література, призначена для самостійної роботи відвідувачів консультаційного пункту, повинна бути представлена:

навчальними посібниками з питань цивільного захисту;

виписками із нормативних актів з питань захисту населення, територій та безпеки життєдіяльності;

пам’ятками та рекомендаційними брошурами з питань охорони життя і здоров’я людини у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях;

підшивками спеціалізованих журналів і газет.

8. Технічні засоби навчання: телевізор, відеоапаратура, комп’ютер з електронною базою спеціалізованих видань та доступом до мережі Інтернет, прийомні пристрої дротового та ефірного віщання тощо.

9. Навчальне майно: засоби індивідуального захисту, які рекомендовані для застосування на території чи об’єкті, що обслуговується пунктом, засоби пожежогасіння, засоби надання домедичної допомоги, медичні муляжі та багатофункціональні тренажери для навчання навичкам надання першої допомоги, радіометри та дозиметри побутові.

Кількість зразків та типів навчального майна, технічних засобів навчання, спеціальної навчальної літератури, навчально-наочних посібників консультаційного пункту визначається місцевими умовами та фінансовими можливостями експлуатаційної організації.

ІV. Організація роботи консультаційного  пункту

1. Робота консультаційного пункту організовується за річним планом роботи пункту .

2. У річному плані визначаються основні заходи консультаційної та просвітницько-інформаційної роботи з пропаганди знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, а також заходи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази пунктів, підготовки працівників консультаційного пункту у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності  Запорізької області.

План роботи консультаційного пункту розробляється та підписується особою, яка безпосередньо відповідає за  роботу консультаційного пункту .

Консультаційна робота з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності працівниками пункту здійснюється згідно з графіком їх роботи на місяць.

3. Навчання населення, незайнятого у сфері виробництва та обслуговування, здійснюється шляхом:

проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій за рекомендаціями організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення  з питань цивільного захисту і діям в умовах надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

проведення інформаційних та агітаційних заходів (бесід, лекцій, вечорів питань і відповідей, показів діафільмів, відеофільмів тощо);

розповсюдження та читання пам’яток, листівок, посібників;

прослуховування радіопередач, перегляд та прослуховування спеціальних відео- та аудіоматеріалів з тематики захисту населення;

забезпечення умов для самостійного вивчення населенням правил поведінки та дій в умовах надзвичайних ситуацій за рекомендованою працівниками пункту літературою та за їх консультаційною допомогою;

участі у тренуваннях з цивільного захисту та захисту від надзвичайних ситуацій.

4. Консультаційний пункт може використовуватися для доведення до мешканців конкретних повідомлень, що стосуються їх участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дій за попереджувальним сигналом «Увага всім!», під час проведення евакуаційних заходів, укриття у захисних спорудах, видачі засобів індивідуального захисту тощо).

5. При проведенні консультацій на пунктах обов’язково надається інформація про потенційну небезпеку, що характерна для місць проживання населення та методи реагування на неї. Особливу увагу необхідно звертати на громадян, які проживають поряд з потенційно небезпечними об’єктами, а також на дітей та соціально незахищені верстви населення.

Керівники потенційно-небезпечних об’єктів надають через консультаційні пункти постійну та оперативну інформацію населенню, яке проживає в зонах можливого ураження, про стан їх захисту, методи й способи забезпечення безпеки при аваріях.

6. Робота персоналу пунктів організовується таким чином, щоб кожен його відвідувач у будь-який час міг отримати вичерпну інформацію (роз’яснення) щодо питань гарантованого забезпечення захисту та порядку його дій в умовах надзвичайної ситуації.

На забезпечення цієї вимоги у консультаційному пункті постійно повинні бути працівники (консультанти), здатні конкретизувати положення інформації стендів (довідкової літератури, нормативних документів), а також список контактних телефонів консультантів – фахівців у відповідній галузі знань з питань цивільної безпеки.

7. Просвітницька робота та пропаганда знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях спрямовується на підготовку громадян до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, зокрема: особливостей поведінки у різні періоди року, поведінки на воді, на дотримання правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, при виникненні епідемій, епізоотій, отруєнь тощо.

8. Основна увага при навчанні населення звертається на морально-психологічну підготовку, умілі дії у надзвичайних ситуаціях, характерних для місць його проживання, на виховання у громадян почуття високої відповідальності за свою підготовку, підготовку своєї родини до захисту у надзвичайних ситуаціях.

9. Основними організаційно-розпорядчими документами, які повинні бути на консультаційному пункті, є:

Рішення виконавчого комітету Воскресенської сільської ради про створення консультаційного пункту;

положення про консультаційній пункт;

план  роботи консультаційного пункту на рік;

графік надання консультацій з питань цивільного захисту працівниками консультаційного пункту;

журнал обліку консультацій;

функціональні обов’язки працівників консультаційного пункту;

список працівників консультаційного пункту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

             Розпорядження сільського

             голови

             15 червня 2021 року № 83а-о

 

 

Список працівників консультаційного пункту з питань цивільного захисту у при Воскресенській сільській раді на 2021 рік

 

№ п/п

П   І    П

Рік народження

Посада

Домашня адреса, телефон

Примітка

1

Гузенко Микола Іванович

1957

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

с. Воскресенка вул. Набережна 37

Відповідальний за роботу пункту

2

Гончаренко Віталіна Миколаївна

1966

Спеціаліст - землевпорядник

с. Воскресенка

вул. Перемоги 41 

Активіст

3

Свідерська Любов Григорівна

1980

Спеціаліст ЦНАП

с. Кінські Роздори вул. Бердянська 23

Активіст

4

Штанкевич Сергій Олександрович

1958

В.о. директора КНП «ВЦПМД» Воскресенської сільської ради

с. Воскресенка

вул. Матросова 14

Активіст

 

 

 

 

 

Відповідальний за роботу

Консультаційного пункту       ___________                       Микола ГУЗЕНКО

 

 

 

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

             Розпорядження сільського

             голови

             15 червня 2021 року № 83а-о

                              

Функціональні обов’язки

працівників консультаційного пункту Воскресенської сільської  ради

 

1.      Спеціально призначена відповідальна особа з питань цивільного захисту, яка  відповідає за роботу консультаційного пункту:

-        планує заходи, які проводяться пунктом;

-        своєчасно оновлює наочну інформацію;

-        організує роботу консультантів з числа активістів цивільного захисту;

-        відповідає за стан навчально–матеріальної бази пункту.

                   Вона зобов’язана:

-        розробляти та вести плануючі, облікові та звітні документи;

-        організовувати проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій ;

-        проводити інструктажі консультантів;

-        забезпечувати необхідною літературою та приладами мешканців, які  побажали самостійно вивчати питання, щодо їх захисту та правильних дій в умовах надзвичайних ситуацій;

-        вести облік заходів, проведених з навчання непрацюючого населення в закріпленому за пунктом районі;

-        складати звіти про виконання плану роботи пункту і представляти їх керівнику;

-        складати заявки на придбання навчального приладдя, технічних засобів навчання, літератури, вести їх облік, зберігання та своєчасне списання;

-        стежити за станом та порядком у приміщеннях, які використовуються для забезпечення просвітницько–інформаційної та консультаційної роботи;

-        брати участь у заходах з пропаганди знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуацій;

-        підтримувати постійну взаємодію з питань навчання населення з органами управління з питань НС.

2.      Консультант консультаційного пункту

Консультант у своїй роботі підпорядковується спеціально призначеній посадовій особі з питань цивільного захисту, яка відповідає за роботу консультаційного пункту :

-        відповідає за якісне проведення просвітницько–інформаційної роботи з населенням (бесід, лекцій, вечорів питань, доповідей, показів аудіо-відіофільмів щодо питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях за місцем розташування пункту;

-        проводить індивідуальні і групові консультації з населенням згідно з затвердженим графіком та рекомендованою тематикою;

-        розповсюджує та доводить до населення пам’ятки, листівки, посібники, буклеті, друковані матеріали ЗМІ, абетки безпеки МНС України, Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, територіального органу МНС в області, районі, місті;

-        доводить до населення строки трансляції радіо-теле передач центральних та місцевих ЗМІ з питань правильних дій населення в екстремальних умовах надзвичайних ситуацій мирного часу та безпеки життєдіяльності населення;

-        організує самостійне вивчення правил поведінки та дій населення в умовах надзвичайних ситуацій;

-        забезпечує участь населення у проведенні представницьких заходах територіального органу МНС області, району, міста: професійних свят, “Дня цивільного захисту» в навчальних закладах, змагань, оглядів–конкурсів, навчально–тренувальних занять на потенційно небезпечних об?єктах, тощо;

-        забезпечує участь населення у проведенні навчань і тренувань на СГД з питань цивільного захисту щодо дій у надзвичайних ситуаціях;

-        веде журнал персонального обліку осіб (слухачів) присутніх на консультаційному пункті та наданих консультацій;

-        дбає про вдосконалення, збереження та ефективне використання навчальної матеріально-технічної бази консультаційного пункту, її готовності до подальшої роботи;

-        Консультанти у своєї роботі підпорядковуються відповідальній особі з питань цивільного захисту , яка відповідає за роботу консультаційного пункту та працює у режиму порядку нормального робочого часу і несе відповідальність за дисципліну праці згідно з трудовим законодавством.

 

 

 

 Відповідальний за роботу

 Консультаційного пункту        ___________                     Микола ГУЗЕНКО                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

             Розпорядження сільського

             голови

             15 червня 2021 року № 83а-о

 

План роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту  Воскресенської сільської ради на I півріччя 2021 року

 

№ п/п

Заходи, що плануються

Дата

Виконавці

Відмітка про виконання

1

Проведення консультацій з теми

 

 

 

1.1

Дії населення за попереджувальним сигналом ЦЗ «УВАГА ВСІМ».

11.01

Свідерська Л.Г.

 

1.2

Стихійні лиха, що характерні для даної місцевості та дії населення з ліквідації їх наслідків.

25.01

Гончаренко В.М.

 

1.3

Небезпечні хімічні речовини (НХР) та захист від них

15.02

Штанкевич С.О.

 

1.4

Оповіщення населення про надзвичайні ситуації.

26.02

Гузенко М. І.

 

1.5

Порядок використання засобів колективного захисту.

12.03

Свідерська Л.Г.

 

1.6

Порядок отримання, підготовки та використання засобів індивідуального захисту .

29.03

Гузенко М. І.

 

1.7

Медичні засоби індивідуального захисту.

09.04

Штанкевич С.О.

 

1.8

Екстрена евакуація з районів аварій, катастроф та стихійного лиха.

27.04

Гончаренко В.М.

 

1.9

Самодопомога та взаємодопомога при можливих пораненнях та ураженнях.

12.05

Свідерська Л.Г.

 

1.10

Дії при обеззараженні території, робочого місця, будинку та одягу.

31.05

Гончаренко В.М.

 

1.11

Обов’язки дорослого населення із захисту дітей.

10.06

Гузенко М. І.

 

1.12

Можливі аварії на підприємстві та дії при їх ліквідації.

25.06

Свідерська Л.Г.

 

2

Просвітницько – інформаційна робота

Протягом I півріччя

Відповідальний за роботу пункту Гузенко М. І.

 

2.1

Вирішення питання з керівництвом районних курсів цивільної оборони щодо спільного розроблення тематики пам’яток з питань поведінки населення в умовах НС.

 

 

 

2.2

Розповсюдження пам’яток серед населення території.

 

 

 

 

3

Пропаганда знань з питань цивільного захисту.

Постійно

Відповідальний за роботу пункту Гузенко М. І.

 

3.1

Доведення до населення території про дії рятувальних служб району при НС.

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за роботу

 Консультаційного пункту        ___________                     Микола ГУЗЕНКО                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

             Розпорядження сільського

             голови

             15 червня 2021 року № 83а-о

 

 

 

План роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту Воскресенської сільської ради на II півріччя 2021 року

 

 

№ п/п

Заходи, що плануються

Дата

Виконавці

Відмітка про виконання

1

Проведення консультацій з теми

 

 

 

1.1

Медичні засоби індивідуального захисту.

09.07

Штанкевич С.О.

 

1.2

Дії населення за попереджувальним сигналом ЦЗ «УВАГА ВСІМ».

26.07

Гузенко М. І.

 

1.3

Правила поведінки та дії при виявлені вибухонебезпечних предметів

05.08

Гончаренко В.М.

 

1.4

Самодопомога та взаємодопомога при можливих пораненнях та ураженнях.

26.08

Штанкевич С.О.

 

1.5

Правила поведінки та дії у зонах радіоактивного зараження

10.09

Свідерська Л.Г.

 

1.6

Можливі аварії на підприємстві та дії при їх ліквідації.

28.09

Гузенко М. І.

 

1.7

Захист продуктів харчування, води

08.10

Гончаренко В.М.

 

1.8

Екстрена евакуація з районів аварій, катастроф та стихійного лиха.

26.10

Штанкевич С.О.

 

1.9

Терористичні акти та дії населення в разі їх проявів

09.11

Гузенко М. І.

 

1.10

Дії при обеззараженні території, робочого місця, будинку та одягу.

24.11

Свідерська Л.Г.

 

1.11

Обов’язки дорослого населення із захисту дітей.

03.12

Гончаренко В.М.

 

1.12

Порядок використання засобів колективного захисту.

21.12

Гузенко М. І.

 

2

Просвітницько – інформаційна робота

Протягом II півріччя

Відповідальний за роботу пункту Гузенко М. І.

 

2.1

Вирішення питання з керівництвом районних курсів цивільної оборони щодо спільного розроблення тематики пам’яток з питань поведінки населення в умовах НС.

 

 

 

2.2

Розповсюдження пам’яток серед населення території.

 

 

 

 

3

Пропаганда знань з питань цивільного захисту.

Постійно

Відповідальний за роботу пункту Гузенко М. І.

 

3.1

Доведення до населення території про дії рятувальних служб району при НС.

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за роботу

 Консультаційного пункту        ___________                     Микола ГУЗЕНКО                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

             Розпорядження сільського

             голови

             15 червня 2021 року № 83а-о

 

                                                            

 

 

Графік надання консультацій

З питань цивільного захисту працівниками консультаційного пункту при

Воскресенській сільській раді на I півріччя 2021 р.

 

 

 

 

N
з/п

Посада, прізвище, ім'я, по батькові

Дата проведення консультації

11.

01 

25.

01

15.

02

26.

02 

12.

03

29.

03

09.

04

27.

04

12.

05

31.

05 

10.

06 

25.

06 

1

Відповідальний за роботу консультаційного пункту

М. І. Гузенко

 

 

 

+

 

 +

 

 

 

 

 

2

Консультанти з числа активістів ЦЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Гончаренко В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Свідерська Л. Г.

 +

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 +

2.3

Штанкевич С.О.

   

+

 

 

 

+

 

 

     

 

 

 

 

Відповідальний за роботу

 Консультаційного пункту        ___________                     Микола ГУЗЕНКО                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

             Розпорядження сільського

             голови

             15 червня 2021 року № 83а-о

 

 

 

 

Графік надання консультацій

З питань цивільного захисту працівниками консультаційного пункту при

Воскресенській сільській раді на II півріччя 2021 р.

 

 

 

N
з/п

Посада, прізвище, ім'я, по батькові

Дата проведення консультації

09.

07 

26.

07

05.

08

26.

08 

10.

09

28.

09

08.

10

26.

10

09.

11

24.

11 

03.

12 

21.

12 

1

Відповідальний за роботу консультаційного пункту

М. І. Гузенко

 

+

 

 

 

+

 

 

+

   

+

2

Консультанти з числа активістів ЦЗ

   

 

 

 

 

 

 

 

     

2.1

Гончаренко В.М.

   

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

2.2

Свідерська Л. Г.

   

 

 

+

 

 

 

 

+

   

2.3

Штанкевич С.О.

+

 

 

+

 

 

 

+

 

     

 

 

 

 

 

Відповідальний за роботу

 Консультаційного пункту        ___________                              Микола ГУЗЕНКО                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                                                                                                      

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

             Розпорядження сільського

             голови

             15 червня 2021 року № 83а-о

 

План роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту  Воскресенської сільської ради на I півріччя 2021 року

 

№ п/п

Заходи, що плануються

Дата

Виконавці

Відмітка про виконання

1

Проведення консультацій з теми

 

 

 

1.1

Дії населення за попереджувальним сигналом ЦЗ «УВАГА ВСІМ».

11.01

Свідерська Л.Г.

 

1.2

Стихійні лиха, що характерні для даної місцевості та дії населення з ліквідації їх наслідків.

25.01

Гончаренко В.М.

 

1.3

Небезпечні хімічні речовини (НХР) та захист від них

15.02

Штанкевич С.О.

 

1.4

Оповіщення населення про надзвичайні ситуації.

26.02

Гузенко М. І.

 

1.5

Порядок використання засобів колективного захисту.

12.03

Свідерська Л.Г.

 

1.6

Порядок отримання, підготовки та використання засобів індивідуального захисту .

29.03

Гузенко М. І.

 

1.7

Медичні засоби індивідуального захисту.

09.04

Штанкевич С.О.

 

1.8

Екстрена евакуація з районів аварій, катастроф та стихійного лиха.

27.04

Гончаренко В.М.

 

1.9

Самодопомога та взаємодопомога при можливих пораненнях та ураженнях.

12.05

Свідерська Л.Г.

 

1.10

Дії при обеззараженні території, робочого місця, будинку та одягу.

31.05

Гончаренко В.М.

 

1.11

Обов’язки дорослого населення із захисту дітей.

10.06

Гузенко М. І.

 

1.12

Можливі аварії на підприємстві та дії при їх ліквідації.

25.06

Свідерська Л.Г.

 

2

Просвітницько – інформаційна робота

Протягом I півріччя

Відповідальний за роботу пункту Гузенко М. І.

 

2.1

Вирішення питання з керівництвом районних курсів цивільної оборони щодо спільного розроблення тематики пам’яток з питань поведінки населення в умовах НС.

 

 

 

2.2

Розповсюдження пам’яток серед населення території.

 

 

 

 

3

Пропаганда знань з питань цивільного захисту.

Постійно

Відповідальний за роботу пункту Гузенко М. І.

 

3.1

Доведення до населення території про дії рятувальних служб району при НС.

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за роботу

 Консультаційного пункту        ___________                              Микола ГУЗЕНКО                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

             Розпорядження сільського

             голови

             15 червня 2021 року № 83а-о

 

 

 

 

 

План роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту Воскресенської сільської ради на II півріччя 2021 року

 

 

№ п/п

Заходи, що плануються

Дата

Виконавці

Відмітка про виконання

1

Проведення консультацій з теми

 

 

 

1.1

Медичні засоби індивідуального захисту.

09.07

Штанкевич С.О.

 

1.2

Дії населення за попереджувальним сигналом ЦЗ «УВАГА ВСІМ».

26.07

Гузенко М. І.

 

1.3

Правила поведінки та дії при виявлені вибухонебезпечних предметів

05.08

Гончаренко В.М.

 

1.4

Самодопомога та взаємодопомога при можливих пораненнях та ураженнях.

26.08

Штанкевич С.О.

 

1.5

Правила поведінки та дії у зонах радіоактивного зараження

10.09

Свідерська Л.Г.

 

1.6

Можливі аварії на підприємстві та дії при їх ліквідації.

28.09

Гузенко М. І.

 

1.7

Захист продуктів харчування, води

08.10

Гончаренко В.М.

 

1.8

Екстрена евакуація з районів аварій, катастроф та стихійного лиха.

26.10

Штанкевич С.О.

 

1.9

Терористичні акти та дії населення в разі їх проявів

09.11

Гузенко М. І.

 

1.10

Дії при обеззараженні території, робочого місця, будинку та одягу.

24.11

Свідерська Л.Г.

 

1.11

Обов’язки дорослого населення із захисту дітей.

03.12

Гончаренко В.М.

 

1.12

Порядок використання засобів колективного захисту.

21.12

Гузенко М. І.

 

2

Просвітницько – інформаційна робота

Протягом II півріччя

Відповідальний за роботу пункту Гузенко М. І.

 

2.1

Вирішення питання з керівництвом районних курсів цивільної оборони щодо спільного розроблення тематики пам’яток з питань поведінки населення в умовах НС.

 

 

 

2.2

Розповсюдження пам’яток серед населення території.

 

 

 

 

3

Пропаганда знань з питань цивільного захисту.

Постійно

Відповідальний за роботу пункту Гузенко М. І.

 

3.1

Доведення до населення території про дії рятувальних служб району при НС.

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за роботу

 Консультаційного пункту        ___________                              Микола ГУЗЕНКО                                                                                                                                                                              

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь