Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Воскресенській сільській раді Пологівського району Запорізької області  на 2021-2023 рр.

Дата: 12.10.2021 14:32
Кількість переглядів: 906

Затверджено

рішення сесії  №19

Воскресенської сільської ради

від 23 грудня 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Воскресенській сільській раді Пологівського району Запорізької області  на 2021-2023 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення сесії №19

Воскресенської сільської ради

від  23.12.2017 року

 

Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Воскресенській сільській раді Пологівського району Запорізької області  на 2021-2023

Назва програми і соціально-економічного розвитку , що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду та місцевого бюджету

 Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Воскресенській сільській раді Пологівського району Запорізької області  на 2021-2023

Заявник (найменування органу  місцевого самоврядування)

Воскресенська  сільська рада Пологівського району  З

порізьк

ї області

Мета та завдання програму

послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

Кількість населення, на яке поширюватиметься проек

5795

Період реалізації програму(з місяць/рік) до (місяць/рік))

2021-2023 рр.

Обсяг можливого фінансування програму з місцевого бюджету, тис. гривень

      тис.гривень

Назва населених пунктів, у якому реалізується пограма

с.Воскресенка, с. Кінські Роздори, с. Лозове, селище Магедове

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника

Зубенко Сергій  Іванович

Телефон, факс, e-mail заявника

тел.0616566531

Email:VoskresenskaSR@i.ua

Відповідальний виконавець програми

Мистюк Маргарит

 Михайлівна

 

 

   Сільський голова                                                   Зубенко С..І.

 

 

1. Вступ

З метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту розроблено Цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Воскресенській сільській раді на 2021-2023 роки (далі – Програма), в основу якої покладено принцип захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків можливих аварій та природних стихійних явищ, пріоритетність завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я громадян, навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, створення та утримання в готовності до використання за призначенням матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах, що забезпечують відновлення нормальних умов проживання постраждалого внаслідок надзвичайних ситуацій населення громади, а також оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій.

Програму розроблено у відповідності з вимогами Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року № 190/2001-рп "Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах", постанов Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 "Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків", від 19 серпня 2002 року №1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту".

Програма розрахована на період з 2021 до 2023 року і складається з таких розділів:

     поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

     заходи, спрямовані на запобігання загибелі людей на водних об’єктах, оснащення аварійно-рятувальних служб, підготовка їх особового складу до дій за призначенням;

     заходи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;

     заходи із забезпечення непрацюючого населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту індивідуальними засобами захисту органів дихання;

     заходи щодо утримання фонду захисних споруд області в готовності до використання за призначенням;

     заходи з реконструкції регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту;

     заходи з очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів.

2. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

шляхом розроблення і виконання Програми

Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей і довкілля та безумовного надання переваги раціональній і превентивній безпеці.

Завдання цивільного захисту передбачає чітко визначеного механізму забезпечення непрацюючого населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно- та хімічно- небезпечних об’єктах в умовах мирного часу, а також у разі застосування ядерної та інших видів зброї масового ураження проти України в умовах воєнного стану.

Одним із головних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій є його своєчасне оповіщення про небезпеку, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

3. Мета Програми

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі –  надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

Основною метою програми є:

поліпшення координації зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, незалежно від форм власності, у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей, мінімізації наслідків забруднення територій;

своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

оперативне виконання пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

запобігання загибелі людей на водних об'єктах, покращення функціонування аварійно-рятувальних підрозділів на водних об'єктах;

організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

удосконалення процесу освітньої діяльності з функціонального навчання осіб керівного складу цивільного захисту, посадових осіб органів виконавчої влади  з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

забезпечення постійної організаційної і технічної готовності апаратури, технічних засобів оповіщення та зв'язку обласної автоматизованої системи централізованого оповіщення;

централізоване використання загальнодержавних і галузевих систем зв’язку, радіопроводового, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передавання інформації.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів держави та інших джерел, не заборонених законом.

З метою здійснення на території громади Програм «Безпечне місто» та «Безпечна область» або інших програм по захисту населення необхідне впровадження систем вуличного відео спостереження та встановлення системи вуличного відеспостереження на території громади та включення до єдиної системи відео спостереження.

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів Програми становить місцевих бюджетів __________тис.грн., а також за рахунок, інших не заборонених законом джерел.

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється щороку під час складання проектів місцевого бюджету на відповідний рік.

6. Завдання і напрямки Програми

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:

створення матеріальних резервів усіх рівнів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;

утримання фонду захисних споруд області в готовності до використання за призначенням.

Для розв'язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій передбачається виконання основних завдань:

створення умов зберігання матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву у готовності до використання за призначенням;

вжиття заходів по зниженню кількості випадків невиробничого характеру;

здійснення невідкладних першочергових заходів щодо підтримання в постійній готовності системи  централізованого оповіщення в громаді;

проведення реконструкції систем централізованого оповіщення населення.

7. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій;

знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;

підвищити обізнаність населення  щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечити здійснення комплексних заходів щодо підтримання в постійній готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення;

своєчасно та у найкоротший термін проводити оповіщення керівного складу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у разі загрози виникнення чи  виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та результативної єдиної системи цивільного захисту, підвищенні дієвості функціонування аварійно-рятувальних підрозділів, зменшенні кількості постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію між виконавцями Програми здійснює управління з питань цивільного захисту населення адміністрації.

Контроль за виконанням Програми відповідно до своїх повноважень забезпечують: виконавчий комітет сільської ради.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь