ПОЛОЖЕННЯ про добровільну пожежну охорону Воскресенської сільської  ради Пологівського району Запорізької області

Дата: 12.10.2021 15:18
Кількість переглядів: 3195

Фото без опису

У  К  Р  А  Ї  Н  А

ВОСКРЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сьомого скликання

двадцять восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я

10.10.2019                                   с.Вокресенка                                                №

Про створення добровільної пожежної охорони (ДПО) Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області

 

Керуючись ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом цивільного захисту України, постанови КМУ від 17.07.2013 №564 «Про затвердження порядку функціонування добровільної пожежної охорони», з метою забезпечення захисту населення , навколишнього природного середовища, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту  та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, Воскресенська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Створити добровільну пожежну охорону Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області у складі 1 пожежної команд третьої категорії загальною кількостю 12 осіб.

2. Уповноважити на здійснення повноважень начальника добровільної пожежної охорони Зубенко Сергія Івановича.

3. Затвердити положення про добровільну пожежну охорону Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області, що додається.

4. Воскресенському сільському голові здійснити відбір з числа жителів громади та прийняти членів добровільної пожежної охорони.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на старосту кінськороздорівського старостинського округу Зубенка Сергія Івановича та постійну комісію з питань з питань депутатської діяльності, етики, прав людини, законності та правопорядку.

 

Сільський голова                                                             М.Гузенко

 

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області

від 10.10.2019 року №

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про добровільну пожежну охорону

Воскресенської сільської  ради

Пологівського району Запорізької області

 

І. Загальні положення

1. Добровільна пожежна охорона Воскресенської сільської  ради Пологівського  району Запорізької області (надалі ДПО) створена відповідно до ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку функціонування добровільної пожежної охорони» від 17.07.2013 року №564, з метою забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

1.1.Засновником ДПО є Воскресенська сільська рада Пологівського району Запорізької області.

1.2.ДПО у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту, Законами України, постановами Верховної ради, Указами і розпорядженнями Президента України, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, Положенням про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів (учасників) добровільних пожежних дружин (команд), а також рішеннями Воскресенської сільської ради.

1.3.Правовою основою діяльності ДПО є Кодекс цивільного захисту України.

1.4.У своїй діяльності ДПО тісно взаємодіє з територіальним органом ДСНС України та іншими галузевими службами.

 

ІІ. Основні завдання ДПО та повноваження підрозділів ДПО:

2.1. Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони у населених пунктах Воскресенської сільської ради за рішенням селищної ради з числа жителів утворюються добровільні пожежно-рятувальні підрозділи.

2.2. Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони у своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Порядком, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями органу місцевого самоврядування, що їх утворив.

2.3. Основними завданнями пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій, а саме:

1) гасіння пожеж, рятування людей на пожежах, дорожньо-транспортних подіях та надання допомоги спеціалізованим службам у ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;

2) здійснення заходів по запобіганню пожежам та нещасним випадкам на них.

2.4. Пожежно-рятувальні підрозділи  добровільної пожежної охорони відповідно до покладених на них завдань:

1) проводять заходи із запобігання виникненню пожеж;

2) здійснюють гасіння пожеж, проводять евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони за наявності;

3) проводять заходи для постійного підтримання своєї готовності;

4) інформують територіальний орган ДСНС України про факти виникнення пожеж і порушення вимог щодо пожежної безпеки;

5) проводять серед працівників підприємств, установ, організацій та громадян роботу з дотримання правил пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають стати членами пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони;

6) вносять керівникам суб'єктів господарювання та органам місцевого самоврядування, що їх утворили, пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки;

7) беруть участь у проведенні:

- оглядів-конкурсів протипожежного стану;

- разом з  територіальним органом ДСНС України, органами освіти, молодіжними організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників;

- разом з територіальним органом ДСНС України перевірок протипожежного стану об'єктів;

8) здійснюють інші функції, передбачені актами законодавства.

2.5. ДПО та її пожежно-рятувальні підрозділи є одночасно невоєнізованими протипожежними формуваннями спеціалізованої служби цивільного захисту населених пунктів громади.

 

ІІІ. Структура ДПО та організація  роботи її підрозділів

3.1. ДПО та її пожежно-рятувальні підрозділи відносяться до спільної комунальної власності Воскресенської сільської ради.

3.2. Порядок забезпечення діяльності ДПО та пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони, права та обов'язки осіб, які є їх членами, визначаються цим положенням, що затверджується рішенням селищної ради, за погодженням з територіальним органом ДСНС України.

3.3. Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони можуть утворюватися незалежно від підрозділів державної, відомчої чи місцевої пожежної охорони.

3.3. Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони  утворюються незалежно від наявності підрозділів державної, відомчої чи місцевої пожежної охорони з послідуючим інформуванням про їх утворення територіального органу ДСНС України

3.4. Підрозділи ДПО формуються на основі об'єднання фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів організацій, підприємств, установ та об'єктів незалежно від форм власності, розташованих на території населених пунктів селищної ради по зоні обслуговування ДПО.

3.5. Місце розташування підрозділів ДПО та кількість необхідної техніки визначається рішенням Воскресенської сільської ради. 

3.6. З метою створення умов для виконання обов’язків добровільною пожежною охороною, розміщення пожежної техніки та обладнання, обслуговування техніки виділяється (орендується або будується) приміщення  пожежного депо, яке обов’язково забезпечується необхідним технічним обладнанням.

3.7. Пожежне депо має бути розраховане не менше ніж на 1 виїзд і мати не менше  ніж 1 пожежний  автомобіль, або замість автомобіля пристосовані  для  пожежогасіння технічні засоби, укомплектовані пожежно – технічним обладнанням.

3.8. Залучати членів (учасників) ДПО та її підрозділів і використовувати закріплену за ними пожежну техніку для виконання завдань, не передбачених цим Положенням, забороняється.

3.9. Протоколи про порушення вимог щодо пожежної безпеки складаються членами підрозділів добровільної пожежної охорони в межах їх повноважень, передбачених пунктом 10 частини другої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.10. Інформування та виклик для проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій здійснюється керівником, або уповноваженою особою відповідного пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони території зони обслуговування, де ця подія сталася.

3.11. Члени (учасники) ДПО та її підрозділів мають право :

3.11.1. під час гасіння пожеж – на безперешкодний доступ до всіх житлових, виробничих та інших приміщень, будівель на території, а також на вжиття будь–яких заходів з метою рятування людей,  запобігання  поширенню вогню та ліквідації пожежі;

3.11.2. одержувати від посадових осіб підприємств, установ, організацій та власників відповідних об’єктів при  виконанні робіт із гасіння пожеж та ліквідації аварій відомості про наявність у будівлях та приміщеннях  людей, вибухових та вибухонебезпечних матеріалів, а також інші необхідні відомості;

3.11.3. за дорученням місцевих органів виконавчої влади здійснювати у межах своєї компетенції контроль за  додержанням протипожежних вимог у населених пунктах та на об’єктах, розташованих на території  обслуговування;

3.11.4. брати участь у розслідуванні пожеж та їх наслідків;

3.11.5. проводити під час ліквідації наслідків НС та гасіння пожеж документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і звукозапис;

3.11.6. користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування;

3.11.7. використовувати в установленому законом порядку засоби зв'язку, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків пожеж та НС, доставки персоналу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об'єкти і території;

3.11.8. вимагати додержання заходів безпеки від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації.

3.12. До обов’язків членів ДПО та її пожежно-рятувальних підрозділів належать:

3.12.1.організація функціонування пожежно-рятувальних підрозділів ДПО у режимі постійної готовності до виконання вичерпного комплексу протипожежних, пошукових та інших невідкладних робіт в умовах НС або загрози її виникнення, які визначені рішенням Воскресенської сільської ради;

3.12.2. підтримання взаємодії та співпраці  з територіальними органами і підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт;

3.12.3. участь у складі комісії щодо визначення рівнів ризику за можливими наслідками від пожеж та НС у процесі експлуатації об'єктів на території селищної ради;

3.12.4. здійснення у співпраці з іншими галузевими службами профілактичної роботи, спрямованої на підвищення рівня обізнаності населення, робітників та службовців підприємств з питань пожежної безпеки;

3.12.5. постійне підтримання відповідного рівня готовності і професіоналізму членів (учасників) ДПО та пожежно-рятувальних підрозділів ДПО шляхом навчання, підвищення кваліфікації та тренувань в профільних навчальних закладах Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

3.12.6. забезпечення згідно чинного законодавства збереження інформації про об'єкти суб'єктів господарювання, що стала відома у зв'язку з виконанням обов'язків.

 

IV. Управління (керівництво) ДПО та її підрозділами

4.1. Добровільну пожежну охорону та її підрозділи очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади рішенням Комиш-Зорянської селищної ради, за пропозицією загальних зборів членів (учасників) ДПО та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів.

4.2. Начальник добровільного пожежно-рятувального підрозділу має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади рішенням Комиш-Зорянської селищної ради, за поданням начальника ДПО, погодженим із загальними зборами членів (учасників) відповідного пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони.

4.3. У разі відсутності начальника ДПО його обов'язки виконує заступник начальника, або інша уповноважена Воскресенською сільською радою особа.

 

V. Начальник підрозділу добровільної пожежної охорони

5.1. Здійснює керівництво підрозділом, забезпечує належний рівень готовності до проведення пожежно - та аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків НС, ефективне використання і збереження закріпленого за підрозділом майно, збереження життя та здоров'я членів (учасників)ДПО та її підрозділів.

5.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на підрозділ завдань і функцій, організацію та результати його діяльності.

5.3. Представляє підрозділ в органах влади, діє від його імені у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами або дає на це доручення персоналу підрозділу.

5.4.Організовує, забезпечує та контролює виконання вимог законодавства, рішень місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, інших нормативно-правових актів.

5.5. Здійснює планування роботи підрозділу.

5.6. Звітує перед місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування про виконання покладених на підрозділ завдань, планів роботи, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок його діяльності.

5.7. Організовує роботу та забезпечує взаємодію з ГУ ДСНС України у Запорізькій області щодо питань підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації членів (учасників) підрозділу, а також проведення спільних навчань, тренувань тощо.

5.8. Забезпечує виконання членами підрозділу заходів безпеки праці під час несення служби, виконання пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС.

5.9. Вносить пропозиції місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування щодо покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділу.

5.10. Проводить огляди, планові та раптові перевірки наявності, стану збереження і правильного використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей, їх готовності до дій за призначенням.

5.11. Видає накази та дає доручення, обов'язкові для виконання членами підрозділу, контролює їх виконання.

5.11. Здійснює особистий прийом громадян.

5.12. Виїжджає на пожежі, місця аварій та стихійного лиха відповідно до встановленого порядку, керує роботою членів (учасників) підрозділу з їх ліквідації.

5.13. Зупиняє пожежно-рятувальні роботи, якщо виникла підвищена загроза життю персоналу, який бере участь у гасінні пожеж, ліквідації наслідків НС.

5.14. Вносить пропозиції Воскресенському сільському  голові, місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування щодо організаційно-штатної структури ДПО та підпорядкованого підрозділу, фінансово-господарських та інших питань, які сприяють вдосконаленню і підвищенню рівня праці та соціального захисту персоналу.

5.15.Забезпечує додержання встановленого порядку щодо інформування ГУ ДСНС України у Запорізькій області про виникнення НС і пожеж.

5.16. Бере участь у розгляді місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних із діяльністю ДПО та її підрозділів.

5.17. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

VІ. Члени (учасники) добровільної пожежної охорони

6.1. Членом ДПО на добровільних засадах може бути особа, яка досягла 21-річного віку і здатна за своїми здібностями та станом здоров'я виконувати покладені на неї обов'язки.

6.2. Особи, які вступають до ДПО, подають на ім’я  Воскресенського сільського  голову письмову заяву та укладають угоду (або договори). Зарахування у члени (учасники) ДПО та подальші зміни її складу оголошуються розпорядженням Воскресенського сільського голови.

6.3. Чисельний склад та структура ДПО та її підрозділів визначається рішенням селищної ради.

6.4. Усі члени (учасники) ДПО, на яких покладаються функції із запобігання та гасіння пожеж, проходять  професійну підготовку у навчальному підрозділі ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

6.5. Члени (учасники) ДПО забезпечуються спеціальним (форменним) одягом, спорядженням та засобами індивідуального захисту за нормами, передбаченими для особового складу  Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

6.6. Члени (учасники) ДПО мають право на:

6.6.1. відшкодування шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю під час виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

6.6.2. медичну допомогу та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних та психологічних травм під час виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

6.7. Громадяни, які виконують завдання із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільного формування цивільного захисту, зобов’язані:

6.7.1. виконувати завдання та обсяг робіт, визначені залежно від характеру надзвичайної ситуації;

6.7.2. дотримуватися заходів безпеки під час виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, правил поведінки в зоні надзвичайної ситуації;

6.7.3. вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій, надання домедичної допомоги, правила користування засобами захисту.

6.8. Члени (учасники) ДПО можуть бути залучені до виконання покладених на них завдань за умови відсутності у них медичних протипоказань для такої діяльності, проходження ними необхідної початкової підготовки та за наявності договору про їх особисте страхування за рахунок коштів Воскресенської сільської ради.

6.9. До члена добровільної пожежної охорони можуть застосовуватися стягнення (попередження, виключення з членства) за дії, несумісні з перебуванням в добровільній пожежній охороні, а саме:

6.9.1. грубе або повторне порушення вимог Положення чи керівних документів добровільної пожежної охорони;

6.9.2. систематичне невиконання рішень керівних органів добровільної пожежної охорони;

6.9.3. бездіяльність у виконанні покладених на члена добровільної пожежної охорони завдань  впродовж одного року;

6.9.4. вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну (моральну) шкоду добровільній пожежній охороні, спричинили погіршення її репутації;

5) негідна поведінка, що компрометує звання члена добровільної пожежної охорони.

6.10. Члени (учасники) ДПО під час виконання покладених на них завдань підпорядковуються тільки  безпосереднім керівникам, а при виконанні робіт із гасіння пожеж – керівництву гасіння пожеж.

 

VІІ. Соціальний захист членів (учасників) ДПО.

7.1. Члени (учасники) ДПО підлягають обов’язковому особистому страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", у порядку і розмірах, передбачених Положенням про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів (учасників) добровільних пожежних дружин (команд).

 

VIІІ. Фінансове та матеріальне забезпечення ДПО та її підрозділів:

8.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення ДПО та її підрозділів здійснюється згідно ст. 63 Кодексу цивільного захисту та ст. 91 Бюджетного Кодексу України за рахунок коштів бюджету селищної об’єднаної територіальної громади Воскресенської сільської ради, та коштів суб'єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством, які підлягають обліку та використанню згідно законодавства.

8.2.Кошторис фінансування витрат на утримання ДПО та її підрозділів розробляється, розглядається і затверджується селищною радою та включає в себе:

8.2.1.Утримання пожежних депо (ремонт приміщень, опалення, освітлення, телефонний та радіо зв'язок тощо), благоустрій їх територій.

8.2.2.Експлуатацію пожежної техніки та обладнання (ремонт, технічне обслуговування, придбання ПММ і т. ін.).

8.2.3.Розмір та умови виплати винагороди членам добровільної пожежної охорони та її підрозділів відповідно до частини 3 статті 126 Кодексу цивільного захисту України, а саме: «Винагорода особам, які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж, здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань, громадянам, які залучалися в індивідуальному порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, здійснюється згідно з укладеними цивільно-правовими договорами між такими особами та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією або органом місцевого самоврядування, суб’єктом господарювання, які залучали громадян до проведення зазначених робіт, за рахунок коштів, що виділяються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, з розрахунку середньомісячного заробітку за місцем основної роботи, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

8.2.4.Придбання обмундирування, спецодягу, меблів, інвентарю, канцелярського приладдя.

8.2.5.Страхування членів (учасників) ДПО від нещасних випадків.

8.3. Воскресенська сільська рада може відкривати для добровільної пожежної охорони окремі реєстраційні рахунки по загальних та спеціальних фондах в ПологівськомуУДКСУ Запорізької області згідно чинного законодавства

 

ІХ. Контроль за діяльністю ДПО та її підрозділів:

9.1. Контроль за діяльністю ДПО та її підрозділів здійснює Воскресенська сільська  рада та територіальний орган ДСНС України.

 

Х. Ліквідація ДПО та її підрозділів:

10.1. ДПО та її підрозділи ліквідуються за рішенням сесії Воскресенської сілської ради та погодженням з територіальним органом ДСНС України.

 

ХІ. Порядок внесення змін до положення

11.1. Внесення змін та доповнень до цього положення здійснюється Воскресенською сільською  радою за погодженням з територіальним органом ДСНС України.

 

 

 

Сільський голова                                                      М.І. Гузенко

 

 

ПОГОДЖЕНО

__________________________

(посадова особа ГУ ДСНС

__________________________

України у Запорізькій області)

__________________________

__________________________

 

__________________________

       (підпис)           (ініціали та прізвище)

“____” ___________ 20____ р.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь