Конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області

Дата: 08.11.2021 15:19
Кількість переглядів: 684

Фото без опису

ОГОЛОШЕННЯ

Конкурс на заміщення вакантної  посади   спеціаліста відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Воскресенської сільської ради  Пологівського району Запорізької області

Умови конкурсу:

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • без вимог до стажу роботи;
 • громадянство України;
 • вільне володіння державною мовою (розмовна та письмова);
 • вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel).

 

Професійні вимоги:

 • Знання Конституції України;
 • Знання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»;
 • Знання закону   України «Про освіту»
 • Знання закону України «Про повну загальну середню освіту»
 • Знання закону  України «Про дошкільну освіту»
 • Знання закону України «Про позашкільну освіту»;
 • Знання закону України «Про культуру»;
 • Знання закону України «Про фізичну культуру і спорт»;
 • Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти у сфері освіти, культури, молоді та спорту.

 

Особам, які претендують на зайняття вакантної посади, необхідно надати такі  документи:

 • заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями  щодо прийняття на  службу в органах місцевого самоврядування та проходженням  служби;
 • заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".
 • копія документа, який посвідчує особу;
 • копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).
 •  документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою, у порядку, визначеному Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
 • копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).
 • копія трудової книжки.

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків.

Заяви про участь у конкурсі  приймаються   протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс.   Документи для участі в конкурсі та додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці  надаються за  адресою: с. Воскресенка, вул. Центральна, 312, Воскресенська сільська рада, каб. № 2 (тел. 0661837109).

ЗАГАЛЬНИЙ  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .

10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

14. Державний бюджет України (стаття 96).

15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).

2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).

3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).

4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування (стаття 15).

5.Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (статті 16, 60).

 6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).

9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).

10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).

11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).

12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).

 

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).            

7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16). 12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

11.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

13. Контроль та перевірка декларацій (стаття 511)

14. Встановлення своєчасності подання декларацій (стаття 512)

15. Державний захист викривачів (стаття 53)

 

 

 

V. Питання  на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади спеціаліста відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Воскресенської сільської ради  Пологівського району Запорізької області

1.Основні положення Закону України “Про освіту” (ст.ст.6,8,14,15,29).

2.Закон України “Про повну загальну середню освіту” (ст.ст.4,5,9,12).

3.Закон України “Про дошкільну освіту” (ст.ст. 2, 4-7).

4.Закон України “Про позашкільну освіту” (ст.ст.4,8).

5.Система загальної середньої освіти (Закон України “Про повну загальну середню освіту”  ст.ст. 3,4).

6. Учнівське самоврядування (Закон України “Про повну загальну середню освіту” ст. 28).

7.Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти (Закон  України “Про повну загальну середню освіту” ст.36).

8.Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти (закон України “Про повну загальну середню освіту”     ст.37).

9.Державна політика у сфері дошкільної освіти (Закон України “Про дошкільну освіту” ст.ст.2,3).

10.Основні завдання позашкільної освіти (Закон України “Про позашкільну освіту” ст.ст. 3,8).

11.Кримінальний кодекс України про порушення права на отримання освіти (ст.183).

12.Закон України «Про культуру». Основні його засади.

13.Організація дозвілля молоді. Роль молодіжних організацій та виконавчих комітетів місцевих рад з цього питання.

14.Методи підвищення  ролі будинку культури, клубів у культурному житті територіальної громади.

15.Реалізація державної політики з питань сім'ї, дітей , молоді, фізичної культури та спорту.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь