Програма

Дата: 12.06.2023 15:13
Кількість переглядів: 130

Фото без опису

Додаток

до розпорядження начальника 

Воскресенської  сільської

військової адміністрації

Пологівського району

Запорізької області

від 08.05.2023 №9

 

 

 

 

 

 

 

Програма

«Створення та використання місцевого матеріального резерву  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Воскресенської сільської територіальної громади

 на  2023-2024 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Воскресенка

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

I. Паспорт Програми                                                                                       3

 

ІІ. Загальні положення                                                                                              4

 

ІІІ. Мета і основні завдання Програми                                                           6

 

ІV. Напрями виконання Програми                                                                          7

 

V. Фінансове забезпечення Програми                                                            9

 

VI. Контроль за ходом виконання Програми                                                9

 

VII. Очікувані результати виконання Програми                                           9

 

VIII. Перелік заходів Програми                                                                    10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.Ініціатор розроблення

Програми «Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території  Воскресенської сільської територіальної громади на 2023-2024 роки»

 

Воскресенська сільська військова адміністрація Пологівського району Запорізької області

 

 

 

2.Дата номер і назва

розпорядчого документа

 

Розпорядження начальника сільської військової адміністрації від 08.05.2023 №9 Про затвердження програми «Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Воскресенської сільської територіальної громади на  2023-2024 роки»

 

3.Розробник  Програми

 

Відділ загально-організаційного забезпечення та соціального забезпечення Воскресенської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької  області

4.Співрозробники Програми

 

 

 

5.Відповідальний виконавець Програми

 

Воскресенська сільська рада, відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Воскресенської сільської ради

 

6.Виконавці Програми

 

КУП «КомСервіс» Воскресенської сільської ради,  Воскресенська сільська рада Пологівського району Запорізької області

 

7.Термін реалізації Програми

 

2023-2024 роки

 

8.Перелік бюджетів, задіяних в реалізації програми

 

Бюджет Воскресенської сільської

територіальної громади, інші кошти не заборонені чинним законодавством

 

9.Загальний обсяг                      фінансування заходів Програми наведено в додатку до програми

 

В межах фінансових можливостей 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма «Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Воскресенської сільської територіальної громади на 2023 – 2024 роки»  (далі – Програма) розроблена відповідно до  ст. 98 Кодексу цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

Програмою передбачено створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та епідеміологічного характеру.

Реалізація Програми створення матеріального резерву розрахована на три (3) роки.

Програма розроблена з метою забезпечення реагування на надзвичайні ситуації, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів з подолання наслідків стихійного лиха.

Створення місцевого матеріального резерву передбачається за рахунок коштів бюджету Воскресенської територіальної громади.

Наявність зазначеного Резерву – це один із важливіших значень оперативного реагування та основа забезпечення реалізації рішень з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Програма визначає мету, обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, фінансове забезпечення, очікувані результати виконання, заходи по виконанню  Програми та орієнтовані обсяги.

 

ІІІ. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою розробки цієї Програми є забезпечення виконання Кодексу цивільного захисту України, положень Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

Створення місцевого матеріального резерву забезпечить можливість реального та ефективного функціонування ланки територіально підсистеми Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації з найменшими фінансовими витратами та бути в постійній готовності для надання постраждалому населенню допомоги для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

Використання матеріального резерву

 

Місцевий матеріальний резерв використовується відповідно до рівня надзвичайної ситуації, зокрема для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території та об’єктах Воскресенської сільської територіальної громади.

У разі недостатності матеріального резерву, чи його використання у повному обсязі залучається матеріальний резерв вищого рівня.

Залучення матеріальних резервів вищого рівня здійснюється за рішенням виконавчого комітету Воскресенської сільської ради або за розпорядженням начальника Воскресенської сільської військової адміністрації.

Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву може здійснюватися:

1) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 

2) на евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану;

 

3) у зв’язку з їх оновленням або заміною.

 

Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється за рішенням виконавчого комітету Воскресенської сільської ради, або за розпорядженням начальника Воскресенської сільської військової адміністрації

Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву на евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану здійснюється за рішенням виконавчого комітету Воскресенської сільської ради, або за розпорядженням начальника Воскресенської сільської військової адміністрації

Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву у зв’язку з їх освіженням або заміною здійснюється за рішенням виконавчого комітету Воскресенської сільської ї ради, або за розпорядженням начальника Воскресенської сільської військової адміністрації, відповідно до вимог чинного законодавства.

Кошти, отримані в результаті реалізації матеріальних цінностей у зв’язку з їх освіженням або заміною, спрямовуються на придбання і закладення до матеріального резерву аналогічних матеріальних цінностей.

Матеріальні цінності, що підлягають освіженню або заміні, можуть також використовуватися для потреб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств за рішенням виконавчого комітету селищної ради за умови одночасної або наступної обов’язкової поставки і закладення до матеріального резерву таких матеріальних цінностей у відповідній кількості за рахунок коштів, призначених на відповідні цілі для потреб існування актуального матеріального резерву.

 

ІV. НАПРЯМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення проблемних питань у здійсненні запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на території Воскресенської територіальної громади.

Створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій і надання термінової допомоги постраждалому населенню, покладається на КУП «КомСервіс» Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області та Воскресенську сільську раду. 

Матеріальний резерв може  використовуватися  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного, епідеміологічного характеру, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану та здійснення заходів з відновлення об’єктів інфраструктури  територіальної громади, пошкодженої внаслідок збройної агресії російської федерації.

У разі недостатності місцевого матеріального резерву чи його використання у повному обсязі залучається матеріальний резерв вищого рівня.

 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Головний розпорядник коштів – Воскресенської сільської рада Пологівського району Запорізької області  в межах бюджетних призначень  та надходжень передбачає кошти на фінансування Програми.

Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків передбачених в сільському бюджеті на відповідний рік по КТПКВКМБ 5018110 «Заходи із запобігання  та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»,  за рахунок  місцевого бюджету, добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

Поновлення матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха, підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану забезпечує Воскресенська сільська військова адміністрація Пологівського району Запорізької області з послідуючою передачею  матеріальних ресурсів виконавцю програми КУП «КомСервіс» Воскресенської сільської ради.

 

VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює Комісії з використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та підтримку цивільного населення в умовах воєнного  стану

Контроль за використанням коштів бюджету Воскресенської сільської територіальної громади, спрямованих на забезпечення  виконання  Програми,  здійснюється  у  встановленому порядку.

 

VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Результати  виконання Програми дадуть можливість, не очикуючи надходжень з бюджетів різного рівня, оперативно організовувати низку першочергових, або невідкладних робіт щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, які можуть виникати на території Воскресенської сільської територіальної громади.

 

VІІІ. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

 

Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми (додаток 1). Номенклатура місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій по Воскресенської сільської територіальній громаді на 2023 – 2024 роки ( додаток 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Додаток 1

                                                                                                             до програми «Створення та використання  

                                                                                                             місцевого матеріального резерву для

                                                                                                             запобігання і ліквідації наслідків    

                                                                                                             надзвичайних ситуацій на території

                                                                                                                         Воскресенської сільської територіальної                 громади  на 2023 - 2024 роки»         

 

Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми

 

 

№ з/п

 

Найменування заходу

 

 

Джерело фінансу-вання

 

 

Виконавець програми

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

За роками виконання (тис. грн.)

2023

2024

1

Поповнення матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами,

в т.ч. на заходи з підтримки цивільного населення в умовах воєнного стану

Місцевий бюджет

 

 

 

 

КУП «КомСервіс»

 

 

Воскресенська сільська рада

 

 

 

 

 

70,00

 

 

 

 

80,00

2

Поповнення матеріального

резерву матеріалами для подолання наслідків стихійного лиха та  здійснення заходів з відновлення об’єктів інфраструктури  територіальної громади, пошкодженої внаслідок збройної агресії російської федерації.

Місцевий бюджет

КУП «КомСервіс»

 

35,00

40,00

 

Всього, сума коштів на період

 

2486,335

 

105,00

 

120,00

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                                                                                             до програми «Створення та використання  

                                                                                                             місцевого матеріального резерву для

                                                                                                             запобігання і ліквідації наслідків    

                                                                                                             надзвичайних ситуацій на території                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                         Воскресенської сільської територіальної   

                                                                                                             громади на 2023 - 2024 роки»         

 

 

НОМЕНКЛАТУРА

місцевого матеріального резерву

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій по                                                                                                                          Воскресенській сільській територіальній громаді на 2023 - 2024 роки

 

№ з/п

Найменування матеріальних цінностей

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн., по рокам

2023

2024

І. Паливно-мастильні матеріали

1

Бензин А-92

50,00

60,00

2

Дизельне пальне

20,00

20,00

ІІ. Товарно-матеріальні цінності

1

Шифер для покрівлі

12,50

10,00

2

Пароізоляція

1,50

1,00

3

Шиферний цвях

//

0,60

4

Дошка (S=25мм х 6м)

5,00

5,50

5

Лопати штикові

//

1,50

6

Відра оцинковані

//

0,5

7

Цегла

3,00

2,50

8

Цемент

1,50

2,50

9

Пилка бензинова

5,00

5,00

10

Драбина трисекційна, легкосплавна h= 7.8м

6,00

//

11

Одяг спеціальний зимовий (куртки, кобінезони)

5,50

9,50

12

Одяг спеціальний літній (кобінезони)

//

4,20

13

Ємності для питної води (25л)

//

2,40

 

ВСЬОГО, на період, в т. ч по рокам

2486,335

2023

2024

105,00

120,00

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь