Програма "ТУРБОТА"

Дата: 19.09.2023 10:45
Кількість переглядів: 241

Фото без опису

 

Додаток 1

до розпорядження

№ 5  від 21.04.2023

 

ПРОГРАМА

 

Соціального захисту населення «Турбота»

Воскресенської сільської ради

Пологівського району Запорізької області  на 2021-2023 роки

 

Загальні положення

 

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя.

         Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах – один з основних напрямів  державної політики у сфері соціального захисту населення.

         Соціальний захист населення- одна з головних функцій держави, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми.

         Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому.

         Ефективний соціальний захист - це не лише гарантовані державою соціальне забезпечення( пенсії, виплати, доплати) і створена мережа надання соціальних послуг, а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні за рахунок коштів сільського бюджету шляхом надання , в доповнення до державного соціального забезпечення, додаткових гарантій соціального захисту жителям населених пунктів сільської ради, забезпечення добробуту та покращення соціального самопочуття кожної людини. Саме на розвиток цих стратегічних завдань, зростання рівня життя, надання в повному обсязі соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їх реальних потреб спрямовані соціальні ініціативи. Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації на території Воскресенської сільської ради є відповідне формування сільської соціальної підтримки.

         В сучасних економічних умовах вона набуває особливого значення. Головне спрямування соціальної політики – це створення комплексу правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів,  основною метою яких є поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя осіб, які потребують  соціальних допомог і послуг, з метою надання додаткових соціальних гарантій, пов’язаних з виплатою одноразової грошової допомоги особам, що здійснили поховання загиблих (померлих) осіб, які проходили службу у формуваннях Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, загибель (смерть) яких спричинена пораненням, контузією, каліцтвом, які настали під час проходження служби, та осіб з числа цивільного населення, загибель (смерть) яких спричинена пораненням, контузією, каліцтвом, які настали у результаті збройної агресії військових формувань російської федерації.

Видатки для реалізації цієї Програми здійснюються у порядку встановленому Бюджетним кодексом України та розпорядженням начальника Воскресенської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області «Про бюджет  Воскресенської сільської територіальної громади на 2023 рік».

Отримувачами соціальних послуг за Програмою є  родини або особи, які зареєстровані на території Воскресенської територіальної громади та звернулися за отриманням матеріальної допомоги відповідно до затверджених заходів Програми (додаток 3).

 

2. Нормативна база

 

Програма розроблена відповідно до нормативно-правових актів: закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», «Про поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №99 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка зобов’язалася поховати померлого». Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 року №158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» та інших законодавчо-нормативних актів.

 

3. Мета Програми

 

Мета Програми – є визначення пріоритетів надання соціальних послуг та послуг найбільш незахищеним верствам населення Воскресенської об’єднаної територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможності їх самостійно подолати, а також додаткових соціальних гарантій шляхом виплати одноразової грошової допомоги особам, що здійснили поховання загиблих (померлих) осіб, які проходили службу у формуваннях Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, та осіб з числа цивільного населення, загибель (смерть) яких спричинена пораненням, контузією, каліцтвом, які настали у результаті збройної агресії військових формувань російської федерації.

 

4. Основні завдання Програми

 

З огляду на умови сьогодення, Програмою визначено основні пріоритетні напрямки:

  • надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на проведення складних хірургічних операції, лікування онкохворих;
  • надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення пожежі, стихійного лиха та підтоплень;
  • надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки;
  • надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, пораненим та травмованим (або одному з членів їх сімей) їх поточному році;
  • невідкладне підвищення рівня соціальної захищеності учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей, вирішень питань надання додаткових соціальних гарантій, дієвої допомоги та підтримання в них належного морально-психологічного стану;
  • - на поховання загиблих (померлих) осіб, які проходили службу у формуваннях Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, загибель (смерть) яких спричинена пораненням, контузією, каліцтвом під час проходження служби;
  • - на поховання осіб з числа цивільного населення, загибель (смерть) яких спричинена пораненням, контузією, каліцтвом, які настали у результаті збройної агресії військових формувань російської федерації.

 

5. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у бюджеті Воскресенської об’єднаної територіальної громади на відповідний рік» та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Щорічно при формуванні сільського бюджету планується передбачати виходячи із реальних фінансових можливостей, кошти для забезпечення виконання заходів Програми.

Для реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.       

     Обсяг фінансування заходів Програми визначається згідно з додатком 3 до Програми.

     Координатором роботи щодо виконання заходів Програми є відділ соціального захисту населення Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області.

 

6. Очікуваний результат

 

Очікується, що в результаті реалізації  заходів Програми соціального захисту населення «Турбота» Воскресенської територіальної громади Пологівського району Запорізької області на 2021-2023 роки відбудеться покращення матеріального становища та рівень життя найбільш захищених верств населення в умовах воєнного стану

 

 

 

Начальник Воскресенської

сільської військової адміністрації                                       Сергій ЗУБЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження

№ 5  від 21.04.2023

ПОРЯДОК

 

надання одноразової матеріальної грошової допомоги деяким категоріям осіб та їх родинам відповідно до затверджених заходів

 

1.Цей Порядок визначає механізм здійснення видатків з бюджету Воскресенської сільської територіальної громади та виплати надання одноразової матеріальної грошової допомоги деяким категоріям осіб та їх родинам відповідно до затверджених заходів.

Допомога надається деяким категоріям осіб та їх родинам відповідно до затверджених заходів, з числа мешканців Воскресенської сільської територіальної громади Пологівського району Запорізької області (далі – громада), а також: осіб, які проходили службу у формуваннях Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, військовослужбовцям при отриманні поранень, загиблих (померлих) під час виконання обов’язків військової служби,  що настали у результаті збройної агресії військових формувань російської федерації, починаючи з 24 лютого 2022 року.

 

2. Одноразова грошова допомога - це одноразова грошова виплата, яка є безповоротною допомогою та надається в безготівковій формі за рахунок загального фонду бюджету Воскресенської сільської територіальної громади на відповідний бюджетний період для реалізації Програми «Турбота» на 2021-2023 роки (далі – Програма) у розмірі 1 000 550, 00 гривень.

 

3.Рішення про надання грошової деяким категоріям осіб та їх родинам відповідно до затверджених заходів, з числа мешканців Воскресенської сільської територіальної громади Пологівського району Запорізької області, а також  допомоги військовослужбовцям, або їх родинам приймає комісія з надання одноразової матеріальної грошової допомоги деяким категоріям осіб та їх родинам відповідно до затверджених заходів Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області (далі – Комісія).

4. Право на отримання грошової допомоги мають:

- деякі категорії  осіб та їх родини відповідно до затверджених заходів;

- хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах області;

- особи , які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), включаючи час переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, або перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної) комісії;

- родини військовослужбовців, які загинули (померли внаслідок отриманих після введення воєнного стану поранень, травм);

Підтвердженням родинних стосунків є офіційні документи видані органами реєстрації.

Не може бути виплачена допомога двічі і більше разів.

5. Для отримання одноразової матеріальної грошової допомоги деяким категоріям осіб та їх родинам відповідно до затверджених заходів, подаються до виконавчого комітету такі документи:

- Заява встановленого зразка;

- Копія паспорта громадянина України;

- Довідка з лікарні, що підтверджує отримання програмного гемодіалізу;

- Копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів;

- Номер рахунку, відкритий в установі банку

6. Для отримання одноразової матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям або їх родинам, член сім’ї або особа військовослужбовець, подає до виконавчого комітету такі документи:

- заяву, у якій зазначається фактичне місце проживання (поштова адреса) заявника/заявниці та засоби зв’язку з ним/нею;

- копію паспорта, завірену заявником/заявницею;

- копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті), такі особи подають копію даної відмітки в паспорті;

- довідка з лікарні щодо підтвердження отриманих травм;

- сповіщення сім’ї, яке видане районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України

- копію свідоцтва про смерть або витягу, виданого органами цивільного  стану;

- документ із зазначенням причини смерті загиблої (померлої) особи;

- копію документа, що підтверджує проходження загиблою (померлою) особою служби у формуваннях Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України;

- реквізити рахунку, відкритого у фінансовій установі на ім’я заявника/заявниці(для зарахування коштів) з мокрою печаткою або відповідну копію, завірену заявником/заявницею.

 

Заява разом із додатками може бути подана в електронній формі шляхом надсилання на електронну адресу Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області: voskresenskagromada@gmail.com із використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

 

7. Приймання та перевірку документів для передачі на розгляд виконавчого комітету здійснюють посадові особи визначені сільським головою.

 

8. Проєкт рішення готує та подає на розгляд виконавчого комітету відділ соціального захисту населення  виконавчого комітету Воскресенської сільської ради не рідше одного разу на місяць.

 

9. Грошова допомога надається протягом шести місяців з дня звернення особи, яка здійснила поховання, в межах коштів, передбачених на виконання Програми в поточному бюджетному році.

 

10. Персональні дані осіб, які звернулися за грошовою допомогою, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

11. Інформація заявнику/заявниці про надання грошової допомоги або про відмову надається згідно із Законом України «Про звернення громадян».

 

 

Начальник Воскресенської

Сільської військової адміністрації                                      Сергій ЗУБЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

  до розпорядження начальника                                              Воскресенської  сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області від 21.04.2023 № 5   

З А Х О Д И

щодо виконання Програми соціального захисту населення « Турбота»

 Воскресенської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки

№ з/п

Перелік заходів Програми

 

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування, всього (тис.грн)

в т.ч. по роках

2021

2022

2023

  1. Організаційно- інформаційне забезпечення

1.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо змін, нововведень у законодавстві України з питань соціального захисту.

2021-2023

соціальні працівники

виконавчий комітет сільської ради

фінансування

не потребує

 

 

 

 

  1. Поліпшення соціально- побутового обслуговування

2.

Проведення обстеження матеріально- побутових умов проживання громадян з метою вивчення потреб інвалідів, ветеранів війни, сімей військовослужбовців, одиноких непрацездатних громадян. Результати обстежень (акти) з пропозиціями щодо надання конкретної допомоги зазначеній категорії громадян виносити на розгляд виконавчого комітету.

 

2021-2023

виконавчий комітет сільської ради, 

відповідальна комісія,

фінансування

 не потребує

 

 

 

 

3.

Забезпечення соціально-побутовим обслуговуванням одиноких громадян похилого віку та інвалідів( на дому та в стаціонарному відділенні), які потребують цієї допомоги.

2021-2023

соціальні робітники Воскресенського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Сільський бюджет шляхом передачі субвенції районному бюджету

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій, лікування онкохворих

2021-2023

 

 

 

 

сільська рада

 

 

 

 

сільський бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Забезпечення пільгового проїзду окремих категорій населення у транспорті приміського сполучення

2021-2023

виконавчий комітет сільської ради

сільський бюджет шляхом передачі субвенції районному бюджету

 

120,00

 

 

6.

Забезпечення оплати пільг з послуг зв’язку окремим категоріям населення на залізничному транспорті

2021-2023

виконавчий комітет сільської ради

сільський бюджет шляхом передачі субвенції районному бюджету

 

120,00

 

 

7.

Виплата коштів на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

2021-2023

виконавчий комітет сільської ради

сільський бюджет шляхом передачі субвенції районному бюджету

 

 

 

 

8.

Поховання безпритульних та одиноких громадян

2021-2023

виконавчий комітет сільської ради

сільський бюджет шляхом передачі субвенції районному бюджету

 

 

 

 

9.

Забезпечення безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах дітей, батьки яких є: -учасники бойових дій;

- малозабезпечені сім’ї;

- багатодітні сім’ї, які мають троє і більше дітей до 18 років;

- одинокі матері.

2021-2023

відділ освіти

сільський

бюджет

щорічно передбачається у кошторисів шкіл

 

 

 

10.

Поховання безпритульних та одиноких громадян

2021-2023

виконавчий комітет сільської ради

Сільський  бюджет

50 тис. грн.

-

-

50 тис. грн.

11.

Надання одноразової матеріальної  допомоги демобілізованим військовослужбовцям

2021-2023

виконавчий комітет сільської ради

Сільський  бюджет

200 тис.грн.,

з розрахунку 10 тис.грн. на 1 особу

-

-

200 тис. грн.

12

Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих  під час захисту незалежності та територіальної цілісності України

 

2021-2023

виконавчий комітет сільської ради

Сільський  бюджет

100 тис. грн., з розрахунку 25 тис.грн. на 1 особу

-

-

100 тис. грн.

13

Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям при отриманні тяжких поранень

2021-2023

виконавчий комітет сільської ради

Сільський  бюджет

100 тис. грн., з розрахунку 10 тис. грн. на 1 особу 

-

-

100 тис. грн.

14

Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям при отриманні поранень середньої тяжкості

2021-2023

виконавчий комітет сільської ради

Сільський  бюджет

100 тис. грн., 3 розрахунку 5 тис. грн.  на 1 особу 

-

-

100 тис. грн.

15

Надання матеріальної допомоги з підтримки членів сімей осіб, зниклих безвісті за особливих обставин (на період дії військового стану

2021-2023

виконавчий комітет сільської ради

Сільський  бюджет

100 тис. грн., з розрахунку 10 тис. грн. на 1 особу 

-

-

100 тис. грн.

 

 

 

 

 

Всього

1 000 550

 

 

1 000 550

 

 

 

Начальник Воскресенської

сільської військової адміністрації                                                                                      Сергій ЗУБЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь